Depozito kira yerine geçer mi?

Taşınmaz sahipleri kiraya verdikleri gayrimenkuller için kiracıdan güvence bedeli adı altında depozito talep edebiliyor. Peki, depozito kira yerine geçer mi? İşte yanıtı...

Depozito kira yerine geçer mi?

Taşınmaz sahipleri kiraya verdikleri gayrimenkuller için kiracıdan güvence bedeli adı altında depozito talep edebiliyor. Peki, depozito kira yerine geçer mi? İşte yanıtı...

Taşınmaz sahiplerinin kiracılardan güvence bedeli olarak aldıkları depozito bedelinin 3 aylık kira bedelini geçmemesi gerekiyor. Güvence olarak para ya da değerli evrak verilmesi kararlaştırılmış ise kiracı, taşınmaz sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırıyor, evrakı ise bankaya depo ediyor. Banka güvenceleri iki tarafın rızası ya da icra takibinin kesinleşmesi ile mahkeme kararına göre geri verilebiliyor. 

Depozito kira yerine geçer mi? 

Depozito, kira bedeli olmuyor. Depozito güvence bedeli adı altında ev sahibinin kiracıdan talep ettiği bedeldir. Ev içerisinde yaşanacak olan zararların teminatı olarak alınıyor. Kira süresinin sona erdiği dönemde ise kiracı son kira borcunu ödemediyse, zararın giderilmesi için kira borcu depozitodan düşülür. 

Kiracı ile herhangi bir problem yaşanmaması durumunda ev sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesini takip eden 3 ay içerisinde kiracıya karşı kira sözleşmesi ile ilgili dava açtığını ya da icra veya iflas yolu ile takibe giriştiğini bankaya yazılı belirtmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.