Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nden satılık arsa

Diyarbakır Bağlar Belediyesi kendisine ait olan 3 bin 538 metrekarelik arsasını 1 milyon 899 bin TL'den satışa çıkarıyor

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nden satılık arsa

Diyarbakır Bağlar Belediyesi kendisine ait olan 3 bin 538 metrekarelik arsasını 1 milyon 899 bin TL'den satışa çıkarıyor. Söz konusu satılık arsa Bağcılar Mah. Mehmet Uzun Cad. üzerinde tapuda Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parselde yer alıyor. 

İhale 11 Ekim'de gerçekleşecek

Diyarbakır Bağlar Belediyesi satılık arsa ihalesi 11 Ekim 2016 tarihinde saat 10:30'da Bağlar Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve 250 TL karşılığında satın alınabilir. 

Satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler; 

1-GERÇEK KİŞİLER
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Kanuni ikametgah belgesi
c) Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d) Noter onaylı imza beyannamesi
e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

2-TÜZEL KİŞİLER
a) Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2016 yılında alınmış)
b) Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c) Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d) Ortak girişim olması halinde noter onaylı "ortak girişim beyannamesi" ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz