Doğalgaz abonelik için gerekli belgeler

Gerek konutlar gerekse konut harici yerler için yapılacak doğalgaz abonelik için gerekli belgeler listesini sizin için hazırladık.

Doğalgaz abonelik için gerekli belgeler

Doğalgaz aboneliğinin gerçekleştirilmesi için öncelikle doğalgaz abonelik sözleşmesinin yapılması şart. Tabii bu sözleşme için birtakım belgelerin temin edilmesi gerekir. Aşağıda doğalgaz abonelik için gerekli belgeler listesini görebilirsiniz;

*Tesisat numarası,

*Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

*Kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

*Sözleşme başka kişiler tarafından yapılacaksa, noter onaylı vekaletname fotokopisi,

*Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

*Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı.

 

Doğalgaz abonelik için gerekli belgeler

 

 

Yukarıda sıraladığımız bu belgeler konutlar için geçerli. Doğalgaz abonelik sözleşmesi konut dışındaki yerler için yapılacaksa, söz konusu belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekiyor;

*Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

*Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

*İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

*Kaşe.