Dükkan tahliye taahhütnamesi örneği

Kiralana dükkanın boşaltılacağı tarih dükkan tahliye taahhütnamesi ile beyan edilmiş oluyor. İşte dükkan tahliye taahhütnamesi örneği...

Dükkan tahliye taahhütnamesi örneği

Kiralana dükkanın boşaltılacağı tarih dükkan tahliye taahhütnamesi ile beyan edilmiş oluyor. İşte dükkan tahliye taahhütnamesi örneği...

Dükkan için yapılan kira sözleşmesi, kiraya veren mal sahibinin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı ve buna karşılık olarak kiracının kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi kabul ettiğini kanıtlamış oluyor. 

Dükkan kiralamalarında kira sözleşmesini imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları oluyor. Dükkan kiralamalarında kira dönemi içinde kiracı dükkan tahliye taahhütnamesi verilebiliyor. Kiracı, tahliye taahhütnamesi ile kiraladığı dükkanı boşaltacağı tarihi beyan etmiş oluyor. Kiracının, kiralanan dükkanı teslim almasından sonra, mal sahibine karşı, kiralanan yeri belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmıyorsa mal sahibi, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içerisinde icraya başvurmak ya da dava açmak suretiyle sona erdirebiliyor. 

Dükkan Tahliye taahütnamesi örneği ise aşağıda yer alıyor. 

Dükkan tahliye taahhütnamesi örneği

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)
ADI SOYADI (ÜNVANI) :
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI :
TAHLİYE EDİLECEK
MECURUN ADRESİ :
TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ :
TAAHHÜT EDEN :
İMZASI