Elektrik aboneliği için gerekli evraklar listesi burada!

Elektrik aboneliğine yeni başvuru yapacakların birtakım belgeleri hazırlamaları şart. Peki elektrik aboneliği için gerekli evraklar hangileri?

Elektrik aboneliği için gerekli evraklar listesi burada!

Elektrik aboneliği için öncelikle elektrik şirketine dilekçe ile doğrudan başvurmak gerekiyor. Daha sonra bazı belgeleri şirkete vermesi şart. Elektrik aboneliği için gerekli evraklar ise şöyle;

*Tapu kaydı, Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,

*İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,

*Mezralarda, köy yerleşik alanları ve civarında bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,

*İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,

*Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,

*İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler.

Ayrıca kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunması gerekiyor.