Emlak vergisi emekli muafiyeti

Emlak vergisi emekli muafiyetine göre tek konut sahibi olan emekliler muafiyetten faydalanabiliyor

Emlak vergisi emekli muafiyeti

Emlak vergisi emekli muafiyetine göre tek konut sahibi olan emekliler muafiyetten faydalanabiliyor. 

Geliri sınırlı olanlara ve tek konut sahibi olanlara uygulanan emlak vergisi oranı sıfır. Tek konut sahibi olan emeklilerin faydalanabildiği emlak vergisi muafiyetinden ise başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, işsizler ve ev hanımları yararlanabiliyor. Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek bir eve sahip iseniz bu muafiyetten yararlanabilirsiniz. 

Emlak vergisi emekli muafiyetinden ise 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip emekliler yararlanabiliyor. Emlak vergisi yıl içerisinde 2 eşit taksitle ödenebiliyor. Emekliler yukarıdaki özellikleri taşıyor ise emlak vergisi emekli muafiyeti içerisinde giriyorlar. Bu özellikleri taşıyan emeklilerin bağlı oldukları belediyeye başvurmaları gerekmektedir. 

Emlak vergisi emekli muafiyeti için belediyeye dilekçe ile başvurmalısınız. 

Emlak vergisi emekli muafiyeti dilekçesi 

TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM

TARİH …./…./….

T.C.
………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES MÜKELLEF
Adı ve Soyadı
( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….
Belediyenin Adı : ………………………….
Mahallesi : ………………………….
Cadde ve Sokağı : …………………………..
Kapı ve Daire No : ………………………….

Pafta No
Ada No
Parsel No