Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 26 adet arsa ve 1 işyerini toplam 86 milyon 899 bin 578 TL'ye satışa çıkarıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 26 adet arsa ve 1 işyerini toplam 86 milyon 899 bin 578 TL'ye satışa çıkarıyor. Satışı yapılacak arsaların ihalesi ise 4 Ekim 2016 günü saat 14:00'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. 

Erzurum Belediyesi satılık arsalar Erzurum Palandöken Osmangazi Mahallesi'nde bulunuyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 84 milyon 895 bin 774 TL olarak belirlendi. Muhammen bedeli ve enkaz bedeli 1 milyon 993 bin 804 TL olan işyeri-garaj ise Yakutiye Kuloğlu Mahallesi'nde bulunuyor. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.