Eş rızası olmadan yaptırılan ipotek geçerli mi?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerden birinin rızası olmadan aile konutu üzerine yaptırılan ipoteğin geçersiz olduğu kararına vardı.

Eş rızası olmadan yaptırılan ipotek geçerli mi?

Bursa'da yaşayan bir vatandaşın, borcunu ödememesi nedeniyle banka tarafından eve koyulan ipotek, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından geçersiz addedildi. Yargıtay'ın kararında yeni başlayan uygulama dayanak gösterildi.

Emsal dava Bursa'dan
Konuyla ilgili temyiz başvurusunu görüşen Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi, aldığı karada, Türk Medeni Kanunu'nan 194 maddesinde geçen "eşlerden bir diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez..." maddesini gerekçe gösterdi. Maddenin devamında eşlerden birinin rızası olmadan aile konutu üzerindeki hakların sınırlanamaz olduğu şeklindeki ibare üzerine söz konusu işlemin hukuka uygun olmadığı kanaatine varıldı.  Bu kararla birlikte aile konutu şerhi konulmuş olmasa dahi, eşlerin bir arada yaşadığı ev üzerindeki fiil ehliyetlerindeki sınırlılığın da altı çizilmiş oldu.

Dava Bursa'da yaşayan bir vatandaşın bankadan aldığı kredi karşılığında evini ipotek ettirmesi ile başladı. Borcunu ödeyemeyen vatandaş, bankanın icra takibi başlatması üzerine, ipotek edilen evin aile konutu olduğunu belirtti ve ipoteğin kaldırılması yönünde dava açtı. Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görüşülen davada, başvuru reddedilmiş, kişinin birden fazla taşınmazı olduğu gerekçesiyle evin aile konutu olduğunun zaten bilinmekte olduğuna vurgu yapmıştı. 

Yargıtay'dan yerel mahkemeye bozma
Yargıtay'ın aldığı kararda ise kişilerin birlikte yaşadıkları konut üzerindeki fiil ehliyetlerindeki sınırlamanın emredici nitelik taşıdığı vurgulandı ve bu haktan feragat edilemeyeceği, eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamayacağı bildirildi. Kararda "açık rıza" tanımının belli işlemler için verilebielceğine de yer verildi.