Ev alan yabancıya vatandaşlık şartları değişti

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 250 bin dolarlık taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi durumunda vatandaşlık kazanımı için yeterlilik sağlanmış olacak

Ev alan yabancıya vatandaşlık şartları değişti

 

Ev alan yabancıya vatandaşlık şartlarında değişikliğe gidildi. Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk Vatandaşlığı kazanmasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak. 

Satış vaadi yeterli olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında (07.12.2018) yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarsa taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapı siciline şerh edilmesi de vatandaşlık için yeterli olacak. 

 

Yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurusuyla ilgili deneme mahiyetli ilk çalışmalar Ekim ayının 22'sinde başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu tarihten 30 Ekim'e kadar 210 yabancı yatırımcının vatandaşlık için başvuruda bulunduğunu söyledi. 

Bakan Soylu'dan açıklamalar

Türk vatandaşlığına başvurularını düzenleyen hükmün Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 19 Eylül tarihli Resmi Gazete yayımının ardından uygulamaya alındığını hatırlatan Bakan Soylu, süreci yönlendirme amacıyla gerek İstanbul gerekse Ankara'da özel ofislerin kurulduğunu belirtti. Soylu: "Yabancı yatırımcı, şayet Türkiye vatandaşı olmak istiyor ve istenen şartları yerine getiriyorsa Göç İdaresi Ankara İl Müdürlüğü içindeki özel ofislere başvuru yapabilecekler." şeklinde konuştu.

Başvurular için özel ofisler hazır

Alınan karar doğrultusunda kurulan ofislerde tüm bakanlıkları temsil eden çalışanların bulunacağını ve özl ofislerin müşteri temsilcisi mantığıyla çalışacağını da vurgulayan Bakan Soylu: "45 gün içinde vatandaşlık işlemlerinin tamamlanarak vatandaşlığın kazanılmasını temin etme taahhüdünde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.  

250 bin dolara vatandaşlık

Konut satın alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkı tanıyan yönetmeliğe ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan yeni düzenleme ile 1.000.000 dolarlık alım limiti, 250.000 dolara düşürüldü

Vatandaşlık limitinde 4'te 1 oranında düşüş

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni değişiklikle birlikte2010 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü kurulan ilgili yönetmeliğin 20. maddesi ikinci fıkrası b bendinde yer alan 1.000.000 ABD doları ibaresinin 250.000 ABD doları ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası şeklinde düzenlendi. 

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Ev almadan oturum iznini hangi ülkeler veriyor? Ayrıntılar için Konut Almadan Oturma İzni Veren Ülkeler konulu haberimizi inceleyebilirsiniz

Yeni düzenlemede şu değişiklikler öngörüldü:

- 20. madde 2. fıkrada yer alan Bakanlar Kurulu ve Bakanlığı Teklifi ibaresi Cumhurbaşkanı Şeklinde
- a bendinde yer alan 2 milyon ABD Doları 500.000 ABD doları şeklinde, Ekonomi Bakanlığı'nca İbaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde
- c bendinde yer alan 50 ibaresi 100, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ibaresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı şeklinde
- ç bendinde yer alan 3.000.000 ABD doları ibaresi 500.000 ABD doları ya da karşılığı Türk Lirası şeklinde
- d bendinde yer alan 3.000.000 ABD doları ibaresi 500.000 ABD doları ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

Yatırımla vatandaşlık veren ülkeler hangileri? detaylar için 'Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren Ülkeler' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Gayrimenkul Yatırım Fonu ile ilgili düzenleme

Aynı yönetmelikte yer alan e bendindeki ibare ise, en az 500.000 ABD doları veya karşılğı döviz ya da karşılığı Türk Lirası Tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Serbayesi Piyasası Kurulu'nca tespit edilen..." şeklinde değiştirildi. 

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Yabancıya vatandaşlık en çok hangi pazarları etkileyecek? Ayrıntılar için Yabancıların En Çok İlgi Gösterdiği Pazarlar konulu haberimizi inceleyebilirsiniz

Ocak 2018'de yeni düzenleme gelmişti

Yabancı ülke vatandaşlarına 1 milyon ABD doları tutarında gayrimenkul alımı yapmaları halinde Türk vatandaşlığı tanıyan kanunun uygulamasında Ocak ayında değişikliğe gidilmişt. Yeni düzenleme ile birlikte konut edinimini gösteren raporun düzenlenme tarihi ile başvuru tarih arasındaki sürenin 1 aya düşürülmesi kararına varıldı.

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Yabancıların taşınmaz ediniminde yeni düzenleme

Yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye'den edinecekleri 1 milyon ABD doları tutarındaki gayrimenkul alımı karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı tanıyan kanunun uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından değiştirildi. 12.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan  29946 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ile birlikte En az 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı üç senelik zaman zarfında satılmaması şerhi ile satın aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen yabancı ülk vatandaşlarına Türk vatandaşlığı ayrıcalığı tanımlanmıştı. Yeni düzenlemenin yabancıların taşınmaz edinimi sırasında sunacakları raporun düzenlenme tarihi ile başvuru tarihi arasındaki süreye ilişkin yeni bir ilke belirlediğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı: "Daha önceki uygulamada raporun o yıla ait olması yeterli kabul ediliyordu. Bu süre son 1 aya çekilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Yeni düzenlemenin ayrıntıları

Özelmacıklı, satın alınan taşınmazın piyasa değeri gösteren raporun yine Sermaye Piyasası Kurulu onaylı değerleme şirketleri tarafından hazırlanacağını ve edinimi tamamlanmış yerlerde ise o tarihteki değeri dikkate alan raporların sunulacağını söyledi. Taşınmazların ABD Doları cinsinden değerleme raporu bünyesinde yer alan değerinin ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif satış kuru üzerinden baz alınacağı bilgisini de veren Özelmacıklı:  

"Türk vatandaşlığına geçiş düzenlemesi kapsamında gayrimenkulu satın alan kişinin edinim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile taşınmazı satmayacağı da karara bağlanmıştı. Bu durum tapu kütüğünde beyanlar hanesine işlenmektedir. Üç yıllık süre sonrasında bu beyanın kaldırılmasının talep edilmesi durumunda, tapu sicil müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinden onay alacaklar.  Alınacak cevaba göre de terkin işlemini yapacaklar..." dedi. 

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Ev alarak vatandaşlık işlemleri 

(2) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenleniyor:

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(3) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

TORKAM E5 açık çarşı dükkanlarına büyük ilgi

TORKAM E5 açık çarşı dükkanlarına büyük ilgi

Konkordatoda rüzgar tersine döndü

Konkordatoda rüzgar tersine döndü

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

EN ÇOK OKUNANLAR