Ev alan yabancıya vatandaşlık şartları değişti

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 250 bin dolarlık taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi durumunda vatandaşlık kazanımı için yeterlilik sağlanmış olacak

Ev alan yabancıya vatandaşlık şartları değişti

 

Ev alan yabancıya vatandaşlık şartlarında değişikliğe gidildi. Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk Vatandaşlığı kazanmasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak. 

Satış vaadi yeterli olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında (07.12.2018) yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarsa taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapı siciline şerh edilmesi de vatandaşlık için yeterli olacak. 

 

Yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurusuyla ilgili deneme mahiyetli ilk çalışmalar Ekim ayının 22'sinde başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu tarihten 30 Ekim'e kadar 210 yabancı yatırımcının vatandaşlık için başvuruda bulunduğunu söyledi. 

Bakan Soylu'dan açıklamalar

Türk vatandaşlığına başvurularını düzenleyen hükmün Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 19 Eylül tarihli Resmi Gazete yayımının ardından uygulamaya alındığını hatırlatan Bakan Soylu, süreci yönlendirme amacıyla gerek İstanbul gerekse Ankara'da özel ofislerin kurulduğunu belirtti. Soylu: "Yabancı yatırımcı, şayet Türkiye vatandaşı olmak istiyor ve istenen şartları yerine getiriyorsa Göç İdaresi Ankara İl Müdürlüğü içindeki özel ofislere başvuru yapabilecekler." şeklinde konuştu.

Başvurular için özel ofisler hazır

Alınan karar doğrultusunda kurulan ofislerde tüm bakanlıkları temsil eden çalışanların bulunacağını ve özl ofislerin müşteri temsilcisi mantığıyla çalışacağını da vurgulayan Bakan Soylu: "45 gün içinde vatandaşlık işlemlerinin tamamlanarak vatandaşlığın kazanılmasını temin etme taahhüdünde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.  

250 bin dolara vatandaşlık

Konut satın alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkı tanıyan yönetmeliğe ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan yeni düzenleme ile 1.000.000 dolarlık alım limiti, 250.000 dolara düşürüldü

Vatandaşlık limitinde 4'te 1 oranında düşüş

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni değişiklikle birlikte2010 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü kurulan ilgili yönetmeliğin 20. maddesi ikinci fıkrası b bendinde yer alan 1.000.000 ABD doları ibaresinin 250.000 ABD doları ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası şeklinde düzenlendi. 

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Ev almadan oturum iznini hangi ülkeler veriyor? Ayrıntılar için Konut Almadan Oturma İzni Veren Ülkeler konulu haberimizi inceleyebilirsiniz

Yeni düzenlemede şu değişiklikler öngörüldü:

- 20. madde 2. fıkrada yer alan Bakanlar Kurulu ve Bakanlığı Teklifi ibaresi Cumhurbaşkanı Şeklinde
- a bendinde yer alan 2 milyon ABD Doları 500.000 ABD doları şeklinde, Ekonomi Bakanlığı'nca İbaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde
- c bendinde yer alan 50 ibaresi 100, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ibaresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı şeklinde
- ç bendinde yer alan 3.000.000 ABD doları ibaresi 500.000 ABD doları ya da karşılığı Türk Lirası şeklinde
- d bendinde yer alan 3.000.000 ABD doları ibaresi 500.000 ABD doları ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

Yatırımla vatandaşlık veren ülkeler hangileri? detaylar için 'Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren Ülkeler' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Gayrimenkul Yatırım Fonu ile ilgili düzenleme

Aynı yönetmelikte yer alan e bendindeki ibare ise, en az 500.000 ABD doları veya karşılğı döviz ya da karşılığı Türk Lirası Tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Serbayesi Piyasası Kurulu'nca tespit edilen..." şeklinde değiştirildi. 

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Yabancıya vatandaşlık en çok hangi pazarları etkileyecek? Ayrıntılar için Yabancıların En Çok İlgi Gösterdiği Pazarlar konulu haberimizi inceleyebilirsiniz

Ocak 2018'de yeni düzenleme gelmişti

Yabancı ülke vatandaşlarına 1 milyon ABD doları tutarında gayrimenkul alımı yapmaları halinde Türk vatandaşlığı tanıyan kanunun uygulamasında Ocak ayında değişikliğe gidilmişt. Yeni düzenleme ile birlikte konut edinimini gösteren raporun düzenlenme tarihi ile başvuru tarih arasındaki sürenin 1 aya düşürülmesi kararına varıldı.

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Yabancıların taşınmaz ediniminde yeni düzenleme

Yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye'den edinecekleri 1 milyon ABD doları tutarındaki gayrimenkul alımı karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı tanıyan kanunun uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından değiştirildi. 12.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan  29946 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ile birlikte En az 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı üç senelik zaman zarfında satılmaması şerhi ile satın aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen yabancı ülk vatandaşlarına Türk vatandaşlığı ayrıcalığı tanımlanmıştı. Yeni düzenlemenin yabancıların taşınmaz edinimi sırasında sunacakları raporun düzenlenme tarihi ile başvuru tarihi arasındaki süreye ilişkin yeni bir ilke belirlediğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı: "Daha önceki uygulamada raporun o yıla ait olması yeterli kabul ediliyordu. Bu süre son 1 aya çekilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Yeni düzenlemenin ayrıntıları

Özelmacıklı, satın alınan taşınmazın piyasa değeri gösteren raporun yine Sermaye Piyasası Kurulu onaylı değerleme şirketleri tarafından hazırlanacağını ve edinimi tamamlanmış yerlerde ise o tarihteki değeri dikkate alan raporların sunulacağını söyledi. Taşınmazların ABD Doları cinsinden değerleme raporu bünyesinde yer alan değerinin ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif satış kuru üzerinden baz alınacağı bilgisini de veren Özelmacıklı:  

"Türk vatandaşlığına geçiş düzenlemesi kapsamında gayrimenkulu satın alan kişinin edinim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile taşınmazı satmayacağı da karara bağlanmıştı. Bu durum tapu kütüğünde beyanlar hanesine işlenmektedir. Üç yıllık süre sonrasında bu beyanın kaldırılmasının talep edilmesi durumunda, tapu sicil müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinden onay alacaklar.  Alınacak cevaba göre de terkin işlemini yapacaklar..." dedi. 

 

Yabancıya vatandaşlık hakkı 250.000 dolara düştü

 

Ev alarak vatandaşlık işlemleri 

(2) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenleniyor:

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(3) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki  53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

10 Dilde Çalışanla  Lüks Yatırımcı Avı

10 Dilde Çalışanla Lüks Yatırımcı Avı

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

EN ÇOK OKUNANLAR