Ev Planı Nasıl Çizilir?

Ev Planı Nasıl Çizilir? Öyle basit ki. Öncelikle el becerinize güveniyorsanız kalem ve kağıt, öğrenme kabiliyetinize güveniyorsanız birtakım bilgisayar programlarıyla yapabilirsiniz

Ev Planı Nasıl Çizilir?

Ev Planı Nasıl Çizilir? Ev planı öncelikle bir mimar ya da mühendis tarafındna çizilebilmektedir. Bunlar için de 1/100, 1/50 ölçekleri kullanılmaktadır. Bazı programlarda ev planı çizilebileceği gibi birtakım özel programlar da bunun için yardımcı olabilmektedir. Mesela; Google Sketch Up, Magic Plan, Home Plan Pro, 3D Max, Autocad... Ev Planı Nasıl Çizilir? diye soranlara şunu söyleyebiliriz ki bu sandığınız kadar kolay değil. Öncelikle bir mimar ya da mühendisten destek alınmalıdır. Çizime başlamadan önce hazırlanan krokiler düzenlenir ve en iyi görülebilecek bir yere açılır. 

Ev Planı Nasıl Çizilir?
1. Bütün kolonları çiziniz.
2. Duvarları, kapı ve pencere boşluklarını da bırakarak çiziniz. Zemin kattaki
bina giriş kapısının denk geldiği yere normal kat planında pencere çizilecektir. 
3. Son kat planına göre sayılarını hesaplayıp bütün bacaları çiziniz.
4. Dış ve iç sıva çizgilerini çiziniz.
5. Merdiveni oluşturan sahanlık ve basamakları çiziniz.
6. Balkonları çiziniz.
7. Dış merdivenin (subasman merdiveni) üstünü kapatan saçak betonunu (markiz) çiziniz.
8. Sabit eşyaları çiziniz (lavabo, küvet, mutfak tezgâhı, tuvalet taşı vb.)
9. Kapıların açılış yönüne uygun kanatlarının 30°, 60°, veya 90° açıldıklarında
süpürdükleri alanı göstererek çiziniz.
10. Pencerelerin denizlik ve parapetleri ile birlikte açılış yönüne uygun 30°, 60°, veya 90° açılışlarını göstererek çiziniz.
11. Dilatasyon derzleri varsa çiziniz.
12. Varsa asansör ve havalandırma boşluklarını kuralına uygun çiziniz.
13. Merdivenlerin çıkış hattı çizgisini, korkuluğunu, rıht numaralarını, kotlandırmasını ve
diğer bilgilerini işleyiniz.
14. Balkon varsa teras korkuluklarını çiziniz.
15. Kapı ölçülerini ve numaralarını yazınız.
16. Pencere ölçülerini ve numaralarını yazınız.
17. İç ölçülendirmeyi kurallarına uygun olarak yapınız.
18. Taşıyıcı sistem akslarını çiziniz.
19. Dış ölçülendirmeyi kurallarına uygun yapınız.
20. Taşıyıcı sistem aksların, koordinat sistemi esaslarına uygun harf ve sayılarını dış ölçü çizgisi üzerinde yazınız.
21. Mahallerin isimlerini, alanlarını ve kaplama çeşitlerini yazınız.
22. Plan üzerinde yağmur iniş borularının yerlerini gösterin ve ölçülerini yazınız.
23. Kesit yerlerini zemin kat planından taşıyıp çizin. Kesit yeri gösterme çizgisi ayırt
edilebilecek kalınlıkta ve eksen çizgisi özelliğinde olmalıdır. Harf veya numara ile
isimlendirilmelidir.
24. Projenin donatımını yaparak tamamlayın. Yani gerekli olan yerlere tarama, sembol ve
işaretleri yerleştirin. (döşeme kaplama taraması, bina giriş yön oku, gömme dolap varsa
işareti gibi)
25. Son kat planı olduğu için çatının şeklini gösteren eğik mahyaları çiziniz.
26. Kuzey yön işareti, hakim rüzgar ve manzara tek bir işaret etrafında toplayıp, kağıdın sağ üst köşesinde gösterin. Planın ismini ve ölçeğini kâğıdın ve resmin alt ortasında olacak şekilde yazınız.