Ev sahibi kira sözleşmesi feshi yapabilir mi?

Evini kiraya veren ve yasal süre bitmeden sözleşmesini fesih etmek isteyen ev sahipleri için ufak bir araştırma yaptık. Ev sahibi kira sözleşmesi feshi yapabilir mi? İşte yanıtı.

Ev sahibi kira sözleşmesi feshi yapabilir mi?

Çoğu ev sahibinin merak ettiği bir soru var; ‘Ev sahibi kira sözleşmesi feshi yapabilir mi?’ Sorunun yanıtını mercek altına aldık ve ufak bir araştırma yaptık.

Gerek ev sahibi gerekse kiracı, süresi dolmadan sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip. Tabii geçerli bir sebep sunulduğu takdirde. Yani kira sözleşmesi geçerli bir sebep sunulduğu ya da iki taraf arasında anlaşma sağlandığında, süresi dolmadan fesih edilebiliyor. Peki nedir bu geçerli sebepler?

Bu sebeplerin başında kiracının kira ödemesini hiç yapmaması ya da üst üste 3 ay ödeme tarihini geçirdikten ödeme sonra ödeme yapması gelmekte. Ortada böyle bir durum varsa ev sahibi kira sözleşmesini fesih etme hakkına erişebiliyor. Borçlar Kanunu 350. maddesinde kira sözleşmesinin ev sahibi tarafından feshi sebeplerini açık bir şekilde görmekte mümkün.

Borçlar Kanunu'nda ev sahibi kira sözleşmesi feshi sebepleri 

“a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.”