Eve Haciz Kalktımı 2015

Eve Haciz Kalktımı 2015 yılında belli kısıtlamalarla devam ediyor olsa da, yasalar artık borçlunun haklarını koruyor

Eve Haciz Kalktımı 2015

Eve Haciz Kalktımı 2015? Kalksa keşke değil mi? Kalkmalı artık! Çok mağduru var bu durumun. Bir ev almak eskisi kadar olmasa da hala bazıları için oldukça zor. Tüm birikimini bir eve yatıranlar var. Ve bu kişiler küçük bir şey yüzünden yıllarca emek verdikleri bu yatırımlarını kaybediyor.

Eve Haciz Kalktımı 2015?
Şimdi öncelikle, borçlunun borcunu ödeme yükü gelmezse eğer icra geleceğini hepimiz biliyoruz. Mahkeme öncelikle borçlunun daha çabuk paraya çevirebileceği yatırımlarına bakıyor. Bu araba olur, maaş olur, bankada var ise hesabındaki parası olur…

Borçlunun taşınmaz malvarlığından arsaları haczedilebilir, evi varsa haczedilebilir ancak haczedilen borçlunun hacze itiraza dair dava ile haczedilen evin haline münasip olup olmadığına bakılır. 

Bazı durumlarda ev haczedilebilir ki bu işlem sonrasında yaşamını idame ettirebilecek durumdaysa. Eğer yaşamını idame ettirebilecek durumda değilse öncelikler değişebilir. Öncelikle eşyalara bakılır. Bir eşyadan iki adet var ise birine el konulur. Ya da eşyalar da kötü durumdaysa zaten alınmaz.

İşi özetleyebileceksek eğer; Eve Haciz Kalktımı 2015 yılında kısıtlamalar getirdi. Hacizler devam ediyor ancak belli bir noktaya kadar. Borçlunun hangi malının haczedileceği icra memurunun inisiyatifine kalmış oluyor. Eskiden tüm mallar haczedilebilirken, icra memuru takdir yetkisini kullanacak ve uygun gördüğü malları haciz edebilecek.