Eve icra gelir mi?

Eve icra gelir mi? Evdeki eşyalar icralık olabilir mi? Binlerce kişinin merak ettiği bu soruları yanıtladık.

Eve icra gelir mi?

İcra hususunun hatları, İcra ve İflas Kanunu kapsamında getirilen hükümlerle çiziliyor. Bu bağlamda kişi borcunu/borçlarını ödeyemezse, bu borçlar icra yoluyla alacaklı tarafından alınabilir. Alacağın tahsil edilmesi için İcra ve İflas Mahkemeleri’ne başvurarak işe başlanır. Bu sayede alacaklı, devlet gücüyle hakkını arar ve alır. Peki eve icra gelir mi?

Borcunu ödeyemeyen kişiye açılacak icra davası neticesinde, kişinin oturduğu eve de icra gelebilir. Ancak bu konuda belli sınırlamalar vardır. Borçluyu mağdur etmemek adına ev eşyalarının çift olanından birine el konulabilir. Yani evinizde iki adet televizyonunuz varsa, sadece 1 tanesi alınabilir. Eğer evde her bir eşyadan sadece bir tane varsa, bu durumda icra yoluyla da olsa el konulması mümkün olmaz.

Eve icra gelir mi?’ hususunda önemli bir nokta daha var. O da, hale münasıp bir evin alınamayacağıdır. Diyelim ki evinize haciz geldi ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu durumda hemen gelen hacze itiraz etme hakkınızın olduğunu belirtelim. İtirazınızda evinizin münasip bir ev olduğunu beyan etmeniz önemli. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi, kanunlar münasip bir evin haczedilmesine olanak tanımıyor.