Fuzuli işgal nedeniyle tahliye nasıl yapılır?

Fuzuli işgal, bir taşınmazın, sahibinin izni olmadan işgal edilmesi, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girilmesi durumudur. Fuzuli işgal nedeniyle tahliye nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye nasıl yapılır?

Taşınmazın, sahibinin izni ve rızası olmadan işgal edilmesi, henüz boşaltılmamış ya da herhangi bir suretle boşalan bir yapıya fuzuli girme durumuna fuzuli işgal denir. Kusurlu olup olmadığına bakılmadan, bir malın yetkili idarenin izni, sahibinin izni dışında ele geçirilme durumu fuzuli işgal olarak tanımlanıyor. Peki, fuzuli işgal nedeniyle tahliye nasıl yapılır?

Konut, dükkan, depo ve ahır gibi damlı yapılarda kanunun uygulanabilmesş, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır. Yetkililer, taşınmaza müdahale yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içerisinde idari makama başvurmalılardır. Müdahalenin oluşumundan 1 yıl geçtikten sonra başvuruda bulunamazlar. 

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye nasıl yapılır?

Fuzuli işgal tahliyesi nasıl yapılır? 

Fuzuli işgal için dava açılabilir. Zilyetliğin korunması konusu ve işgalin önlenmesi konusuna ilişkin tahliye istemi için şu şekilde başvuru yapılabilir; 

- Yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenebilmesi için Kaymakamlık Makamı'na başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi gider. Zilyet birden fazla ise içlerinden biri başvurabilir.
- Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmazın ait olduğu idare. Kurum, kuruluş ya da tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır. 
- Başvurular bizzat ya da kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Kan hısmı ile sıhri kısımlar tarafından zilyed adına yapılan başvurular ise işleme konulmaz. 

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye için gereken belgeler

- Başvuru dilekçesi
- Taşınmaza ait tapu örneği
- Başvuru sonrasında maliye veznesine yatırılacak olan memur harcırah makbuzları