Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh ettirilir mi?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi zorunlu mu? Merak edilen soruyu sizler için yanıtladık.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh ettirilir mi?

Gayrimenkul alım-satımında bir ön sözleşme niteliği taşıyan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dair merak edilen bir dizi konu mevcut. Öncelikle'gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir ve tapuya şerh ettirilir mi' sorularını yanıtlamakta fayda var. Söz konusu bu sözleşme, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan bir satış vaadidir. Ve bu sözleşmenin mutlaka tapuya şerh edilmesi gerekir.

Satış vaadi sözleşmesi nerede yapılır?
Sözleşmenin yapıldığı kurum ise noterdir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlemeye noterler yetkilidir ve ancak; noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi de gerekir.

Satış vaadi sözleşmesi geçerlilik şartı
Satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen telkin edebilir.