Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 6 adet taşınmazını satıyor

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 6 adet taşınmaz 1 Şubat 2017 tarihinde ihaleye çıkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 6 adet taşınmazını satıyor

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 6 adet taşınmaz 1 Şubat 2017 tarihinde ihaleye çıkıyor. 

İhale 1 Şubat 2017 tarihinde saat 15:00'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca ayrı ayrı gerçekleşecek. 

Gaziantep Belediyesi satılık taşınmaz ihalesine katılacak gerçek ve tüzel kişiler 250 TL karşılığında Belediye Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğünden her taşınmaz için ayrı ayrı şartname alabilirler. 

Geçici teminat bedelleri TL olarak Belediye Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi Iban No:TR 220001500158007290404601 nolu Belediye hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir. 

İhaleye katılacak olanların İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00'ye kadar belgelerini elden vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekiyor. 

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 6 adet taşınmazını satıyor