Gelir Vergisi hesaplama örneği

Gelir Vergisi hesaplamasında toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir

Gelir Vergisi hesaplama örneği

12 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Gelir Vergisi; şahıs işletmelerinin bir dönemde elde ettikleri kar üzerinden devlete ödediği vergidir. Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile ödenir. Beyanname, mart ayının 25 ine kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. Gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Gelir Vergisi hesaplama örneği
Bora Kaya, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2013 yılında 15.000 TL kira geliri elde ettiğini varsayalım. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 4.000 TL’dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası = 15.000 – 3.000 = 12.000 TL
İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat
Toplam Hasılat = 4.000 x 12.000= 3.200 TL
15.000 TL Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.000 TL
Kalan (15.000 – 3.000) 12.000 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 3.200 TL
Vergiye Tabi Gelir (12.000 – 3.200) 8.800 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 1.320 TL
Damga Vergisi 39,65 TL