Gelir Vergisi Hesaplama | Ödeme Şartları ve Detayları

Gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır? Gelir vergisi nasıl ödenir? Hangi durumlarda ödenmez? Beyannamesi nasıl hesaplanır? Tüm soruların yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz

Gelir Vergisi Hesaplama | Ödeme Şartları ve Detayları

Gelir üzerinden verilen vergiye gelir vergisi denir. Gelir vergisine gerçek kişiler tabidir. Gerçek kişinin takvim içerisinde elde ettiği geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç iratları üzerinden hesaplanır.

Gelir Vergisi hesaplama

Gelir Vergisi hesaplama örneği

Gelir vergisi hesaplama işlemini bir örnekle açıklayacak olursak; konut kira gelirini 15 bin TL olarak alacağız. Bu durumda; 

15.000 - 3.800 = 11.200 TL. Daha sonra kalan tutar yüzde 25 ile çarpılıp indirilebilecek giderler tespit edilir. 

11.200 x 0,25 = 2.800 TL
Gayrisafi İrat Toplamı: 15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar: 3.800 TL
Kalan (15.000 - 3.800): 11.200
İndirilebilecek Götürü Gider Tutarı: 2.800 TL
Vergiye Tabi Gelir (11.200 - 2.800): 8.400 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi: 8.400 TL x 15/100: 1.260 TL
Ödeyeceğiniz kira gelir vergisi oranı: 1.260 TL 

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

Gelir Vergisi nasıl ödenir?

Gelir Vergisi 2 eşit parçada ödenir. Birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

Hangi durumlarda Gelir Vergisi ödenmez?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ”hangi durumlarda Gelir Vergisi ödenmez?” sorusunu şöyle cevaplıyor:

Bu özelge ile artık kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan arsa sahiplerine yapılan kira yardımları inşaat bedeli içerisinde kabul edilen bir değer olarak sayılmış ve beyanname verilerek gelir vergisi olarak ödenmesine gerek olmadığı açıklanmıştır.
Diğer taraftan aynı özelge ile kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi ile inşaat şirketinden alınan söz konusu gayrimenkulün,

-Tamamının iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde, topluca bir defada bir kişiye satılmasından elde edilen kazancın, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi hükmü gereğince, "değer artış kazancı" olarak vergilendirileceği,
-Aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişi veya tüzel kişilere aynı tarihte, değişik kişi ve tüzel kişilere, değişik tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda, bir kısmının teslim alındığı takvim yılı içerisinde toplu olarak, diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde toplu olarak satılması durumunda ise elde edilecek kazancın "ticari kazanç" hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.”

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl hesaplanır?

Kira gelir beyannamesi hesaplama şöyle yapılıyor; Geçtiğimiz yıl konutta 3 bin 800 TL, iş yerinde ise 30 bin TL üzerinde kira geliri elde edenlerin kira gelir beyannamesi vermesi gerekiyor. Kira geliriniz 3 bin 800 TL'nin altında ise kira gelir beyanı vermenize gerek yok. 2016 kira geliri istisna tutarı 3 bin 800 TL'dir. Bu rakamın altında kira geliri elde edenlerin mükellef kaydı açtırmasına ya da beyanname vermesine gerek yok. Bu rakamın üzerinde kira geliri elde edenler ise kira beyannamesi vermek zorundadır. Kira beyannamesi hesaplanırken birinci yöntem 'Gerçek gider yöntemi', ikinci yöntem ise 'götürü gider yöntemi'dir. Götürü giderde yıllık kira gelirinden, önce istisna ve yüzde 25 götürü gider düşülür, sonra vergi hesaplanır. Götürü giderde 3 bin 800 TL'lik istisna düşülmüş kira gelirinin yüzde 25'i direkt kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanır. Gerçek gider yöntemini seçenler yıllık kira gelirinden, önce 3 bin 800 TL istisnayı, sonra ise gerçek giderleri düşüp kalan tutar üzerinden vergiyi hesaplar. Kira gelir vergisi hesaplama yukarıdaki gibi yapılır. 

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

Kira stopaj vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 

Gelir Vergisi kanununun 94. maddesine istinaden kiraya verilen her türlü mal üzerinden kesilen vergiye kira stopaj vergisi denir. Brüt kira tutarı üzerinden belirlenir ve kesinti oranı yüzde 20'dir. 

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

Kira stopaj vergisi nasıl hesaplanır? 

1000 TL net kira geliri olan bir kişi 1.000 / 0.80 işlemi ile brüt kirayı bulur. Çıkan brüt kira tutarı 1.250 TL'dir. Brüt kira ücretinin yüzde 20'si ise stopaj bedelidir. Bu bedeli hesaplamak için 1.250 * 20 / 100 işlemi uygulanır. Gelir stopajı hesaplama oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. 

Rayiç Bedel Hesaplama için 'Rayiç Bedel Nedir ve Nasıl Hesaplanır?' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

Kira stopajı neden kiracı tarafından ödenir?

Stopaj kesintisinin ödenmesi kiracının kiraladığı gayrimenkulü tahliye etmesi için neden olarak gösterilebilir. Mal sahibinin gelir vergisi olan stopaj kesintisinin kiracı tarafından ödenmesinin nedeni ise, verginin devletin kontrolü altında olan işletme sahibinden kolay bir şekilde tahsil edecek olmasıdır. 

 

Gelir Vergisi hesaplama

 

İnşaat Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır? detaylar için 'İnşaat Maliyet Hesaplama' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

10 soruda kira gelir vergisi 

1- Kira gelir vergisi beyannameleri ne zaman verilecek? 

Kira gelir vergisi beyanname süreci 31 Mart 2017 akşamına kadar devam edecek.

2- Kira gelir vergisi ne zaman ödenecek? 

Kira gelir vergisi; Beyanname verildikten sonra, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödenecek.

3- Hangi dönemin vergisi için beyanname verilecek? 

1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında elde edilen kira gelirlerinin beyannamesi verilerek, vergileri ödenecek.

4- Ödemeler nereye yapılacak? 

Kira gelir vergisi ödemeleri, vergi dairesine ya da tahsile yetkili bankalara yapılabilecek.

5- Konuttan elde edilen gelirlerin istisna tutarı ne kadardır? 

2016 yılı içerisinde konuttan elde edilen kira geliri 3 bin 800 TL'nin altında olanların vergi ödeme mecrubiyeti yok. Ancak 3 bin 200 TL'likn istisna tutarının üzerinde gelir elde edenlerin beyanname vererek, vergilerini ödemeleri şart.

6- İşyerileri için kira geliri istisna tutarı ne kadar? 

Gelir vergisi hesaplamalarında İşyeri kira geliri istisna tutarı ise 30 bin TL olarak belirlendi. Yani 2016 yılında işyeri kira gelirlerinin tutarı 30 bin TL'yi aşmayanlar vergi ödemeyecekler. Ancak söz konusu bu rakamın üzerinde gelir elde edenler vergilerini ödemekle yükümlüler.

7- Hem konut hem işyeri kirası alanlar ne yapacak? 

Hem işyerinde hem de konuttan kira geliri olan kişiler, toplam kiraları 30 bin TL'yi aşmıyorsa, sadece konut kira gelirlerini beyan edecekler.

8- Kira vergisini ödemeyenlere ne kadar ceza verilecek? 

2016 yılında kira gelirlerinin beyannamesini vermeyerek, vergisini ödemeyen kişilere 5 kat ceza verilecek.

9- Yıl içinde kiraya verenler ne yapacak? 

Konutunu ya da işyerini yıl içinde kiraya verenler, o yıl elde ettikleri kira gelirinden istisna tutarının tamamını düşebilecekler.

10- Ne kadar vergi ödenecek, gelir vergisi tarifesi nasıl? 

2017 yılı kira gelir vergisi tarifesi ise şöyle; 
* 13 bin TL'ye kadar yüzde 15, 
* 30 bin TL'nin 13 bin TL'si için 1.950 TL, fazlası yüzde 20,
* 70 bin TL'nin 30 bin TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110 bin TL'nin 30 bin TL'si için 5.350 TL,) fazlası yüzde 27, 
* 70 bin TL'den fazlasının 70 bin TL'si için 16 bin 150 TL, (ücret gelirlerinde 110 bin TL'den fazlasının 110 bin TL'si için 26 bin 950 TL,) fazlası yüzde 35 oranında vergilenir. 


Benzer Haberler

Büyüleyici Şehirlerin Başrol Aldığı Muhteşem Filmler

Büyüleyici Şehirlerin Başrol Aldığı Muhteşem Filmler

Avrupa'da para cezası ödemek zorunda olacağınız 9 kusurlu hareket

Avrupa'da para cezası ödemek zorunda olacağınız 9 kusurlu hareket

Çölün ortasında bir yaşamdan lüksün ve ihtişamın şehrine uzanan tarihiyle Dubai

Çölün ortasında bir yaşamdan lüksün ve ihtişamın şehrine uzanan tarihiyle Dubai

Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı yerler

Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı yerler

Kartal'da ikinci riskli binanın yıkımı başladı

Kartal'da ikinci riskli binanın yıkımı başladı

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: En uygun kredi teklifleri

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: En uygun kredi teklifleri

Bakan Kurum'dan Kapadokya inşaatları açıklaması

Bakan Kurum'dan Kapadokya inşaatları açıklaması

Murat Kurum: Türkiye'deki binaların yüzde 30'u riskli

Murat Kurum: Türkiye'deki binaların yüzde 30'u riskli

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde tarihi düşüş

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde tarihi düşüş

Çanakkale depremi öncü değil, uyarıcı...

Çanakkale depremi öncü değil, uyarıcı...

Ordu'da 7 riskli ev tahliye edildi

Ordu'da 7 riskli ev tahliye edildi

2019 demir yolu yatırımlarının yılı olacak

2019 demir yolu yatırımlarının yılı olacak

Binanızın sağlamlığını ölçmede kullanabileceğiniz 7 kriter

Binanızın sağlamlığını ölçmede kullanabileceğiniz 7 kriter

İstanbul Valiliği 'afet riski' taşıyan alanların tespiti çalışmalarına başlıyor

İstanbul Valiliği 'afet riski' taşıyan alanların tespiti çalışmalarına başlıyor

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 25.65 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 25.65 arttı

İstanbul Banliyö Hattı Son Durum:  Test sürüşü yapıldı

İstanbul Banliyö Hattı Son Durum: Test sürüşü yapıldı

Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Çamlıca Camii son durum: Cami tamam, külliye için geri sayım

Çamlıca Camii son durum: Cami tamam, külliye için geri sayım

İstanbul Havalimanı'ndan 4 yeni uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan 4 yeni uçuş

Yapı ruhsatlarında tarihi düşüş

Yapı ruhsatlarında tarihi düşüş

AVM sayılarındaki büyüme sürüyor

AVM sayılarındaki büyüme sürüyor

Konut stokunun yüzde 40'ı İstanbul'da

Konut stokunun yüzde 40'ı İstanbul'da

Kanal Edirne'de sona doğru

Kanal Edirne'de sona doğru

İstanbul Havalimanı metrolarının imar planlarına onay

İstanbul Havalimanı metrolarının imar planlarına onay

Yabancıya satışta olumlu rüzgar sürüyor

Yabancıya satışta olumlu rüzgar sürüyor

EN ÇOK OKUNANLAR