2b arazileri dilekçe

2b arazileri dilekçe

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi örneği için tıklayın.

2b arazileri dilekçe

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor; DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ BAŞVURU SAHİBİNİN;  Adı Soyadı / Unvanı        T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası     Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları        Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi ve Telefon Numarası   Taşınmazın Tapu Bilgileri  İl             İlçe         Mahalle/Köy     Mevkii/Yöre      Ada Numarası                   Parsel Numarası              Yüzölçümü  (m²)                              Kullanılan Yüzölçüm (m²)             Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar    Kullanıcısı olduğum yukarıda belirttiğim taşınmazı 6292 sayılı Kanun kapsamında satın almak istiyorum.                İmza:     Tarih: EKLER 1-            Nüfus Cüzdanının fotokopisi 2-            Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge 3-            Varsa ecrimisil bedeli ödendiğine ilişkin belge örneği, 4-&...