2b arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi

2b arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi örneği için tıklayın.

2b arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor; DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ BAŞVURU SAHİBİNİN;  Adı Soyadı / Unvanı        T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası     Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları        Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi ve Telefon Numarası   Taşınmazın Tapu Bilgileri  İl             İlçe         Mahalle/Köy     Mevkii/Yöre      Ada Numarası                   Parsel Numarası              Yüzölçümü  (m²)                              Kullanılan Yüzölçüm (m²)             Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar    Kullanıcısı olduğum yukarıda belirttiğim taşınmazı 6292 sayılı Kanun kapsamında satın almak istiyorum.                İmza:     Tarih: EKLER 1-            Nüfus Cüzdanının fotokopisi 2-            Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge 3-            Varsa ecrimisil bedeli ödendiğine ilişkin belge örneği, 4-&...