Tarım arazilerinin satışı nasıl oluyor

Tarım arazilerinin satışı nasıl oluyor

Tarım Arazilerinin Satışı 2014 yılında çıkan “6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükmünde değerlendiriliyor

Tarım arazilerinin satışı nasıl oluyor

Tarım Arazilerinin Satışı konusu bir hayli kafa karıştırıcı. Bunu kabul ediyorum. İnanın çoğu zaman ben bile bu konulara yetişmekte zorluk yaşıyorum. Yok o kanun değişmiş, yok buna ne olmuş, şu şöyle olursa öyle olmazmış… Fakat işin içinde olunca, bu bilgilere ihtiyaç duyuyor ve öğrenmek, bilmek istiyoruz. Tarım Arazilerinin Satışı hakkında bir kanunumuz var. Adı da “6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” Biz bu kanundan yola çıkarak, kafamızın karışıklığını çözmeye çalışacağız. İnanın bu hiç kolay olmayacak. 6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 15 Mayıs 2014 yılında çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 12 Haziran 2014 tarihinde yeni Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun uygulamasına dair genelge yayınlandı. 6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Tarım Arazilerinin Satışı başlığı altında özetleyelim istedim. Tarım Arazilerinin Satışı nasıl gerçekleşir? Tarım Arazilerinin Satışında miras hakkı nedir? Tarım Arazilerinin Satışı işlemlerinde neler gerekli? Gibi sorularımızın cevabına 6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndan ulaşabileceğiz. İşte Tarım Arazilerinin Satışı detayları! A-TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİ AKTARICI İŞLEM YAPILMASI a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılabilecek işlemler 1) Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür. 2) Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamın...