Esenler belediyesi satılık arsa ihalesi

Esenler belediyesi satılık arsa ihalesi

Esenler Belediye Başkanlığı'na ait olan konut imarlı arsa kapalı teklif usulü satışa çıkarılıyor

Esenler belediyesi satılık arsa ihalesi

Esenler Belediye Başkanlığı'na ait olan konut imarlı arsa kapalı teklif usulü satışa çıkarılıyor. 55 milyon 377 bin 135 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak olan arsa için geçici teminat bedeli 1 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.  İhale 6 Eylül'de gerçekleşecek Esenler Turgut Reis Mahallesi 823 ada 38 parselde yer alan arsa ihalesi 6 Eylül 2016 tarihinde saat 11.30'da gerçekleşecek.  İhaleye katılacakların belgelerini en geç ihale günü ve saatine kadar Esenler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.  Esenler Belediyesi satılık arsa ihalesine katılmak için gereken belgeler A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir) B) 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 1.700.000,00-TL (bir milyon yedi yüz bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır. C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter...