Galata kulesi hikayesi

Galata kulesi hikayesi

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiş olan Galata Kulesi nerede, nasıl gidilir? İşte yanıtı...

Galata kulesi hikayesi

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiş olan Galata Kulesi nerede, nasıl gidilir? İşte yanıtı...  Bodrumu ile birlikte 12 katlı olan Galata Kulesi'nin yerden çatısına kadar olan yüksekliği 69,90 metredir. Kalın gövresi işlenmemiş moloz taşından olan Galata Kulesi'nin yapılan hesaplamalara göre ağırlığı 10 bin ton civarındadır. Bugün, kulenin üçüncü katını dışarıdan dolaşan tuğladan iki kuşak, beşinci kattaki pencerelerin sivri kemerleri ve kulenin üstündeki sivri çatı Osmanlı uslübünü yansıtmaktadır.  Bizanslıların Büyük Burç, Cenevizlilerin İsa Kulesi olarak adlandırdıkları yığma taştan yapılmış olan ilk kule, Galata Kulesi'nin esasını teşkil etmektedir. Cenevizliler, Galata Kulesi'ni Bizans İmparatorluğu'na karşı savunma amaçlı kullanmışlardır. Kule, 1446 yılında yükseltilmiştir.  Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatmasında Bizans'ı destekleyen Cenevizlilerin üssü de bu kulededir. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet, Galata surlarının bir kısmı ve kuleyi de 7.5 m. kadar yıktırmıştır. 1509 yılında Küçük Kıyamet olarak adlandırılan depremde büyük hasar gören Galata Kulesi, 1510 yılında onarılmıştır.  1638 yılında IV. Murat döneminde, Hazerfan Ahmet Çelebi, tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak, Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar'a kadar uçarak tarihe geçmiştir. 1717 yılında itibaren kös vurularak gece yarısını haber vermede kullanılmıştır. 1794 yılında ve 1831 yılında çıkan yangınlardan zarar gören Galata Kulesi, II. Mahmut tarafından 1832 yılında yeniden yaptırılmıştır. Kule'nin kullanımı 2000'li yıllara kadar sık sık değişmiştir.  2000 yılında tekrar restorasyon geçiren Galata Kulesi, res...