Kayyum ne iş yapar

Kayyum ne iş yapar

Son günlerde birçok holdinge kayyum atanmasından sonra kayyum ne demek sorusunu sizler için yanıtladık

Kayyum ne iş yapar

Son günlerde birçok holdinge kayyum atanmasından sonra kayyum ne demek sorusunu sizler için yanıtladık.  Kayyum ne demek? Hukuki anlamda belli bir malin yönetilmesi ya da belli işin yapılması için görevlendiren kişi anlamına gelen kayyum, genellikle usulsüzlük yapılan özel şirket ya da kurumlara devletin el koyması sonrası atanır.  Kayyumun görev ve yetkileri mahkeme tarafından belirlenir. Görevleri geçici olan kayyumun yetkileri atanmasına neden olan durumlar ile sınırlandırılıyor. Eğer bu atama belli bir iş için ise, görevi, yetkisi ve kalacağı süre bu işe göre belirlenir. Kayyumun görevi, şirket ya da kuruluşun suçu mahkeme kararıyla sabit olana kadar ya da suçlamalardan aklanana kadar atandığı şirketi yönetmekdir. Kayyum atanması olduğunda, şirketin yetkiler alınır ve kayyuma devredilir. Böylelikle kayyum o şirketin tek yetkilisi halina gelir. Kayyum ne demek sorusunun cevapları ise aşağıda yer alıyor. Kayyum ataması nasıl yapılır? Üç şekilde atama yapılabilen Kayyum, ergin kişilerin isteği üzerine yapılabilir. Bu atama şekline 'İstek üzerine kayyumluk' denir. Vesayet makamının bazı sebeplerden bir ilgilinin isteği üzerine kayyum atamasına ise 'Temsil Kayyumluğu' denir. Vesayet makamının bazı hallerde yönetim kayyumu atamasına ise 'Yönetim Kayyumluğu' denir.  Kayyum ne demek? Hukuki anlamda; belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse. Usülsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yönetici. 4721 Saylı Medeni Kanun' a Göre Vasi Ve Kayyım Atanması MADDE 403.- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlem...