Kira tespit davası nedir

Kira tespit davası nedir

Kira bedeli hususunda anlaşmazlığa düşüldüğü durumlarda açılan kira tespit davasını kimler açabilir? İşte yanıtı…

Kira tespit davası nedir

Kira tespit davaları, kira bedeli hususunda anlaşamayan taraflar arasında görülüyor. Davanın belirlenmiş bir açılma zamanı olmadığı gibi her dönem açılabilir. Peki kira tespit davasını kimler açabilir? Yeni kontrat döneminde kiranın ne kadar olacağını belirlemek amacıyla görülen kira tespit davalarını açan taraf genellikle ev sahipleri oluyor. Tabii davayı kiracılarda açabiliyor. Kira tespit davasını açabilmek için yeni kontrat döneminin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ve ayrıca ev sahibinin yine bu süre içerisinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması gerekmekte. Kira tespit davası nasıl açılır? Kira tespit davasını her iki tarafında açma hakkına sahip olduğunu belirttik. Davayı açmak için yapılacak işlem ise oldukça basit. Bir dilekçe ile mahkemeye müracaat etmek. Aşağıda söz konusu bu dilekçenin bir örneğini sizlerle paylaştık. ..........… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI              : VEKİLİ              : DAVALI              : KONU                : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR        : 1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır. 2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli...