Manavgat belediyesi satılık arsa ihalesi

Manavgat belediyesi satılık arsa ihalesi

Manavgat Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 7 adet arsasını satışa çıkarıyor.

Manavgat belediyesi satılık arsa ihalesi

Manavgat Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 7 adet arsasını satışa çıkarıyor. Ilıca ve Yukarı Mahallesi'nde yer alan satılık arsaların tamamı konut alanlı görünüyor. Manavgat Belediyesi satılık arsa ihalesi 27 Ocak 2017 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 saatleri arasında Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.  İhaleye katılacaklardan istenen belgeler; 1) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi 2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi) 3) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti 4) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 5) Noter tasdikli imza sirküsü 6) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü 7) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge 8) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi 9) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu 10) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı 11) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır. 12) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüld&uu...