Pansiyon nasıl açılır

Pansiyon nasıl açılır

Pansiyon yönetmeliği kapsamında bir pansiyon nasıl açılır, şartlar nelerdir?

Pansiyon nasıl açılır

En az beş odalı tesisler olan pansiyonlar, birtakım özellik ve niteliklere sahiptirler. Bunlar arasında; giriş holü, emanet hizmeti, oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek, yazlık tesislerde kısmen açık da olabilen, yeterli kapasitede bir salon, yemek ihtiyacının işletme tarafından verilmemesi durumunda pansiyon mutfaklarında ihtiyaca göre yeterli sayıda buzdolabı, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları, ilk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap yer alıyor. Peki pansiyon yönetmeliğine göre bir pansiyon nasıl açılır?634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde işyeri açılmak istendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5. maddesine göre, "özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna, ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması" işyerinde aranacak genel şartlar arasında sayılıyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin "Ruhsatın düzenlenmesi" başlıklı 12. maddesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenmez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır." deniliyor. Ancak, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin EK-1 Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine göre aranacak nitelikler arasında üçüncü sınıf otel ve pansiyonlar için aranacak şartlar şu şekilde belirlenmiştir:Üçüncü sınıf otel ve pansiyon1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır.2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır.3- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır.5- Dinlenme salonunda yeterli say...