Riskli yapı tespiti lisans belgesi

Riskli yapı tespiti lisans belgesi

Bakanlık tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan riskli yapı tespiti için form ile başvuru yapmak gerekiyor. İşte riskli yapı tespiti...

Riskli yapı tespiti lisans belgesi

Bir binanın yıkılıp yeniden yapılabilmesi için ilk önce riskli raporu almak gerekiyor. Risk raporu almak için ise kat maliklerinin dilekçe formu ile başvurmaları gerekiyor. İşte riskli yapı tespiti... Riskli alan içerisinde ya da dışarısında olup ömrünü tamamlamış olan binalar risk taşıyor. Bu gibi binaların yeniden yapılabilmesi için riskli yapı tespiti yapılıp risk raporu alınması gerekiyor. Riskli yapı, deprem, sel ya da heyelan gibi doğal afetlerle ya da kullanım ömrünü tamamlamış olan binalara deniliyor.  Riskli yapı tespiti için, bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelik ile birlikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmakla beraber, öncelikle yapı malikleri ya da kanuni temsilcileri tarafından, bakanlık tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara başvuru yapılıyor. Riskli rapor alabilmek için kat maliklerinin dilekçe formu ile başvurması yeterli oluyor. Riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra ise, riskli yapı tespiti lisans belgesi veriliyor.      Riskli yapı tespiti için istenen belgeler Riskli yapı tespiti için istenen belgeler ise şöyle; riskli yapı tespit formu, tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, tapudan alınmış bina kat maliklerinin hisse oranlarını gösterir belge, belediyeden alınmış binanın statik projesi, Belediyeden ulusal adres veri tabanı yazısı, vekaletname, şirket imza sirküsü ve şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi. Eiskli yapı tespiti formu verirken bu belgeleride ek olarak yanında vermeniz gerekiyor.  Oturduğunuz bina için riski yapı tespiti yaptıracaksanız bu belgeleri bulundurmanız gerekiyor. Oturduğunuz bina için risk raporu alırsanız yıkılarak yönetmeliğe uygun şekilde yenisi inşa ediliyor. Yıkılan binada mal sahibi iseniz bazı imkanlar da sunuluyo...