Hisseli arsa satışı nasıl yapılır?

Hisseli arsa satışları için yol gösterici, 2014 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan düzenlemedir. Bu yeni düzenlemenin ışığında, hisseli arsa satışı nasıl yapılır?

Hisseli arsa satışı nasıl yapılır?

Bir arsanın mülkiyeti birden fazla kişiye aitse, o arsa hisselidir ve kişiler ayrı ayrı arsadan pay alır. Hisseli arsaya sahip kişilerin merak ettiği konuların başında ise, söz konusu arsanın satışını nasıl gerçekleştirecekleri gelir. Peki hisseli arsa satışı nasıl yapılır?

Hisseli arsa tapu satışı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında yayınlanan düzenlemeye bakmak gerekir. Nitekim söz konusu düzenlemeyle hisseli tapu satışlarına belirli kriterler getirilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeye göre hisseli tapu satışı aşağıdaki gibi yapılır;

*Bölünemez büyüklüğün altındaki tarım arazileri üzerinde bulunan hisselerin üçüncü şahıslara devri ve satışı yasaklanmaktadır.

*Bölünemez büyüklükte bulunan arazilerin üçüncü şahıslara satışı, devredilmesi ve rehin alınması mümkün olmaktadır.

*Bölünemez büyüklük üzerindeki tarım arazileri daha önce belirtilmiş olan miktarların altında ifraz edilememektedir. Buna göre arazinin oranına bakılmadan hisseli tapu satışı yapılabilir.

*Bölünemez büyüklüğe sahip ve ortak mülkiyetin olduğu tarım arazilerinin bölüştürülmesi için tüm ortakların satış anında sözleşme yerinde olması gerekmektedir. Tüm iştirakçıların onayı ile birlikte mülkiyet üçüncü kişilere devredilebilmektedir. Ayrıca rehin işlemleri de üçüncü şahıslara geçebilmektedir.

*Bir hisseli tapu üzerinde miras durumu varsa mirasçılar arazilerin satışlarını üçüncü kişilere gerçekleştirebilmektedir.

*Düzenlenen bu genelge içerisinde alınmış olan kararlar 1/1000 ölçekli mevcut yerleşim imar planı içerisinde bulunan araziler için geçerli değildir.

*Bölünemez büyüklükteki hisseli tapuların standartları şu şekilde belirlenmiştir;

*Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinin bölünemez büyüklüğü 2 hektardır.

*Dikili tarım arazileri 0,5 hektar ise bölünemez.

*Örtü altı bölgesinde tarım yapılan araziler için bölünemez büyüklük 0,3 hektardır.

*Marjinal tarım arazilerinde bölünemez büyüklük sınırı 2 hektar olarak belirlenmiştir.