Hisseli arsa satışı

Hisseli arsa satışı için 2014 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yaptığı düzenlemeyi dikkate almak şart. Söz konusu bu satışlardaki kriterleri belirleyen düzenleme için haberimizi okuyun.

Hisseli arsa satışı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2014 yılında yeni bir düzenlemeye imza atmıştı. Düzenlemeyle hisseli arsa satışı için uygulanacak kriterler belirlenmişti. Herhangi bir arsanın mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olması anlamına gelen hisseli arsalarda, satışları belirleyen bu kriterleri bilmeden adım atmak doğru olmaz.

Peki 2014 yılında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün hisseli arsa satışı konusunda imza attığı düzenlemede neler var?

“*Bölünemez büyüklüğün altındaki tarım arazileri üzerinde bulunan hisselerin üçüncü şahıslara devri ve satışı yasaklanmaktadır.

*Bölünemez büyüklükte bulunan arazilerin üçüncü şahıslara satışı, devredilmesi ve rehin alınması mümkün olmaktadır.

*Bölünemez büyüklük üzerindeki tarım arazileri daha önce belirtilmiş olan miktarların altında ifraz edilememektedir. Buna göre arazinin oranına bakılmadan hisseli tapu satışı yapılabilir.

*Bölünemez büyüklüğe sahip ve ortak mülkiyetin olduğu tarım arazilerinin bölüştürülmesi için tüm ortakların satış anında sözleşme yerinde olması gerekmektedir. Tüm iştirakçıların onayı ile birlikte mülkiyet üçüncü kişilere devredilebilmektedir. Ayrıca rehin işlemleri de üçüncü şahıslara geçebilmektedir.

*Bir hisseli tapu üzerinde miras durumu varsa mirasçılar arazilerin satışlarını üçüncü kişilere gerçekleştirebilmektedir.

*Düzenlenen bu genelge içerisinde alınmış olan kararlar 1/1000 ölçekli mevcut yerleşim imar planı içerisinde bulunan araziler için geçerli değildir.

*Bölünemez büyüklükteki hisseli tapuların standartları şu şekilde belirlenmiştir;

*Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinin bölünemez büyüklüğü 2 hektardır.

*Dikili tarım arazileri 0,5 hektar ise bölünemez.

*Örtü altı bölgesinde tarım yapılan araziler için bölünemez büyüklük 0,3 hektardır.

*Marjinal tarım arazilerinde bölünemez büyüklük sınırı 2 hektar olarak belirlenmiştir.”