Icra Harç Hesaplama

Icra Harç Hesaplama tebligat süresinin başlaması ve eklenen masrafların toplamıyla yapılır

Icra Harç Hesaplama

Icra Harç Hesaplama nedir? Sorusuna cevap vermeden önce “İcra” ve “Harç” kelimelerini inceleyelim.

İcra nedir?
İki farklı tanımı bulunan İcra, yasama, yürütme, yargı unsurlarından biri olan yürütmedir. Bunun dışında sıklıkla kullanılan İcra kelimesinin anlamı; bir mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesidir. Daha açık bir tanımla; borçlu kimsenin, yerine getirmekle yükümlü olduğu borcuna karşılık, ödenmediği takdirde yapılan işlemdir. Mesela; bankadan kredi çektiniz ve ödeyemediğiniz. Bazı işlemler sonrasında banka sizin bu kredi dosyanızı hukuk departmanına aktarır ve yine ödenmediği takdirde adınıza ait olan birtakım şeyleri icra yolu ile, borcun karşılığında el koyabilir. Bir taşınmaza, bir araca icra yapılacağı gibi maaşınıza da yapılabilir.

Harç nedir?
Kamu idarelerince yapılan belli hizmetler karşılığında alınan paralara harç denir. İnşaatta da bir harç var ama bu bizim konumuz değil, en azından şimdilik. Resmi bir işlem yapacaksanız eğer, bu işlemin bir bedeli olması gerekiyor. Ödediğimiz bu bedel de harç adı altında bizden temin ediliyor.

İcra Harcı nedir?
Devlet, icra takibi başlatırken, daha sonra borçlu tarafından ödenmek üzere, alacaklıdan bir kısım harçlar talep eder. Biz buna icra harcı diyoruz. İcra harcı her yıl değişir. Her işlem için farklı icra harcı talep edilir.

Peki Icra Harç Hesaplama işlemi nasıl yapılıyor. Asıl konumuz buyken, gelin ona da bir göz atalım.

İcra harcı takip çıkışına göre alınır ve daha önceden alınan peşin harç düşürülür. Takipten sonra işlemiş olan faizler, yapılan masraflar vs. nedenlerle, bakiye borç miktarının çok daha fazla olması, harç miktarını etkilemez.  Ayrıca dosyada haciz olup olmamasına göre de harç oranları değişkenlik göstermektedir.

Harçlar Yasası 20.Maddesine göre; asıl alacak dışında faiz tahsilatlarından harç alınmaz . Ancak tahsil harcının ne zaman alınacağı; tüm halinde mi yoksa kısım kısım mı alınacağı ve kimden alınacağı hususları da ayrıca tartışılabilir.

 

Icra Harç Hesaplama

 

Icra Harç Hesaplama
Icra Harç Hesaplama takip tutarı, borçlu sayısı, tebligat türüne göre belirlenir. Peşin harç tutarı, vekalet harcı tutarı, başvuru harcı, tebligat masrafı ve baro pulunun toplamı ile beraber Icra Harç Hesaplama sonucuna ulaşabilirsiniz.