İpotek nasıl yapılır?

İpotek konusunda cevaplanması gereken sorulardan biri de, ‘İpotek nasıl yapılır’ sorusudur. İpoteğin nasıl yapıldığı ve gerekli belgelerin listesini sizler için derledik.

İpotek nasıl yapılır?

‘İpotek nasıl yapılır’ diyorsanız, konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız. İpoteğin yapılabilmesi için öncelikle yazılı bir talep olması şart. Bu talep formunda ise; ipotek bedeli, ipotek süresi, ipotek derecesi, ipotek oluşturacak kişinin kimlik bilgileri ve eğer ipotek koyacak kişi tüzel kişi ise ünvanı gibi bilgiler yer almalıdır. Tabii ipoteğin yapılması için bazı gerekli belgelerinde temin edilmesi gerekir. İpotek işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli belgelerin listesini ise aşağıda çıkardık;

– İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi

– Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları

– Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları

– Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge

– Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek oluşturmak etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri.

İpotek ücreti ne kadar?

Bu noktada ipotek işleminin finansal boyutu da merak edilir. İpotek işlemi için ipotek bedeli üzerinden 1000’de 3,96 tapu harcı ile birlikte 1000’de 8,25 oranında damga vergisi ipotek borçlusundan alınır. Ücret, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre tahsil edilir.