İshak Paşa Sarayı

Ağrı Dağı’nın yakınlarında Doğubeyazıt’a 5 km uzaklıkta bulunan 116 odalı İshak Paşa Sarayı, bir bey kalesi.

İshak Paşa Sarayı

Ağrı Dağı’nın yakınlarında Doğubeyazıt’a 5 km uzaklıkta bulunan 116 odalı İshak Paşa Sarayı, bir bey kalesi. Saraydan daha çok bir külliye mahiyetinde olan İshak Paşa Sarayı Topkapı Sarayı’ndan sonra son dönemlerde yapılan en ünlü saraylardan birisi. Sarayda 116 odanın yanı sıra türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan salonu, harem salonu ve koğuşlar bulunuyor.

 

İshak Paşa Sarayı

 

Harem Dairesi Takkapı kitabesinde yazıldığına göre Sarayın yapılış tarihi Hicri 1199, Miladî 1784'tür. Kayalık ve sert bir zemine yapılan İshak Paşa Sarayı’nın üç tarafı (kuzey, batı, güney) dik ve oldukça meyillidir. Giriş kapısının bulunduğu doğu yönü sarayın aynı zamanda en dar cephesi. Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlıklarının mimari üslubu sarayın yapımında bir araya getirilmiş. Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana geliyor.

 

İshak Paşa Sarayı

 

 

İshak Paşa Sarayı’nda şu mimari bölümlerden meydana geliyor: Dış cephe, selamlık dairesi, cami, aşevi, hamam, harem dairesi odaları, takkapılar, cephanelik, erzak odaları, türbe, fırın, zindan. Saray, kalelerin özelliğini kaybettiği ve ateşli silahların bulunduğu bir çağda yapıldığından dolayı müdafaası zayıftır.

 

İshak Paşa Sarayı