İskan nasıl alınır?

Bir binanın ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını gösteren iskan, nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? Merak edenler için araştırdık.

İskan nasıl alınır?

Binanın ruhsat ve eklerine göre yapıldığını gösteren belgeye iskan denir. Peki iskan nasıl alınır, bunun için gerekli belgeler nelerdir?

İskan raporunu almak için öncelikle müteahhit ya da yetki verdiği bir kişi dilekçe ile Belediyeye başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılan kurum, söz konusu binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Tabii bu kontrol yerinde yapılır. Kontrol sonunda binanın herhangi bir teknik eksikliği çıkmamışsa, müteahhitten, yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı Kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir. Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni (iskan) harçlarını, emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyip vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilir.

Gelelim iskan raporunu almak için gerekli belgelere. İskan almak için gerekli o belgeler de şöyle;

*Dilekçe

*Temel vizesi

*Kanal Bağlantı Vizesi

*Vergi İlişik Kesme Belgesi

*Ön ve arka cephenin 13*18 ebadında ikişer fotoğrafı,

*Isı Yalıtım Vizesi

*Toprak(Hafriyat) Vizesi

*150 m2 nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç.