Kadınların giremediği ada Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Japon Denizi içindeki kadınların giremediği Okinoshima Adası yakın zamanda Unesco Dünya Kültür Mirasi Listesi'ne girecek

Kadınların giremediği ada Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Japon Denizi içindeki kadınların giremediği Okinoshima Adası yakın zamanda Unesco Dünya Kültür Mirasi Listesi'ne girecek. 

Adanın en ilginç özelliği uzun yıllardır devam eden bir gelenekle adaya kadınların ayak basmasının yasak olması Okinoshima Adası Fukuoka bölgesinin kuzeybatı kıyısında kalıyor ve adaya sadece erkekler girebiliyor. 

 

Kadınların giremediği ada Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

 

Arkeolojik ve dini mirasa sahip olan Okinoshima Adası'nın iki X kromozomlu herkese kapalı olması eski bir gelenek. Ada yüzyıllar boyunca tüccar erkeklerin mallarını teslim etmeden önce uğrayarak güvenli bir seyahat ve ticaret için geldikleri bir alan amacıyla kullanıldı. 

Japon Hükümeti tarafından doğal bir hazine olarak korunan ada bugün de ritüel anlayışı ve sıkı gelenekleriyle aynı kutsallığını koruyor. Bir tapınak tarafından kontrol edilen ada, tapınağın buyruğu altında olduğu Shinto gelenekleri ile kadınlara yasaklanıyor. Erkekler de adaya geldiklerinde arınma ritüeline girip adada çıplak olarak dolaşmak zorunda kalıyor. 

 

Kadınların giremediği ada Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

 

Birleşik devletlerden bir grup, adaya kadınların girişi sağlanmadıkça Unesco Kültür Mirası Listesi'ne girmemesi için bir faaliyet yürütüyor. Ancak Unesco bölgeyi kültürel miras bölgesi olarak tanımlıyor ve adanın kültür mirası listesine girmesine neden olan geleneğinin yine aynı amaçla kaldırılmasını mantıklı görmüyor.