Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa

Kahramanmaraş Belediyesi Onikişubat'ta yer alan 3 adet arsasını satışa çıkarıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa

Kahramanmaraş Belediyesi Onikişubat'ta yer alan 3 adet arsasını satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 31 milyon 448 bin 604 TL olan arsalar, Üngüt, Hayrullah ve Pınarbaşı mahallelerinde yer alıyor. 

İhale 4 Ekim'de

Kahramanmaraş Belediyesi satılık arsa ihalesi 4 Ekim 2016 tarihinde saat 14:00 ile 14:20 arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek. 

Satılık arsa ihalesine katılacaklardan; 

* İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,
* Geçici teminat belgesi; geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir
* İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)
* İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.
* İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;
  Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
  Ticaret Sicil Gazetesi
  Şirket yetkilisine ait imza sirküsü
  İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.