Kanlı Kilise

Kanlı Kilise, İstanbul’da Bizans döneminden kalan ve camiye çevrilmemiş tek kilise.

Kanlı Kilise

Kanlı Kilise, İstanbul’da Bizans döneminden kalan ve camiye çevrilmemiş tek kilise. Kilisenin bulunduğu yerde 7. Yüzyılın başlarında Bizans İmparatoru’nun kızı Sopatra ve arkadaşı Eustolia tarafından bir manastır inşa edilmişti. Ancak Dördüncü Haçlı Seferinin ardından manastır yıkıldı. 1261 yılında şehir yeniden Bizanslılar tarafından fethedilince İsaakios Doukas tarafından aynı yerde tek katlı basit bir manastır yaptırıldı. 1281’de ise İmparator VIII. Mikhail’ın gayrimeşru kızı ve Moğol İlhanlı hükümdarı Abak Han’ın karısı Maria Despina Palailogina kocasının ölümünün ardından İstanbul’a geri döndü

 

Kanlı Kilise

 

İstanbul’a geri dönen prenses Despina bugünkü Fatih – Fener’de bu kiliseyi yaptırıp kalan ömrünü burada geçirdi. Prenses Maria, kiliseye Meryem Ana Kilisesi adını koyar ancak ölümünden sonra adı Moğolların Meryemi Kilisesi olarak değiştirildi ve böyle kaldı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra ise İstanbul’da hızlı bir İslamlaşma süreci başladı. Kilisenin mimarı daha sonra ismi Atik Sinan olan Bizanslı Hristodoulos’ tur. Mimar, Fatih Sultan Mehmet tarafından çok sevildi. Padişah bir gün kendisine bir dilekte bulunmasını istedi. Hristodoulos, padişahtan annesinin çok sevdiği bu kiliseyi korumasını istedi. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra gelen padişahlar döneminde de yapının kilise olarak kalmasını sağlamak için padişahtan bir ferman çıkarmasını istedi. İlerleyen yüzyıllarda kilisenin camiye çevrilme girişimleri her defasında bu fermanla engellendi.

 

Kanlı Kilise