Kapıcı maaşı

Konut kapıcıları ne kadar maaş alıyor? Kapıcı maaşı hangi kriterlere göre hesaplanıyor? Merak edilen soruların yanıtlarını sizin için araştırdık.

Kapıcı maaşı

Bilinenin aksine kapıcı maaşları net asgari ücrete denk gelmiyor. Net asgari ücret alan diğer çalışanlara göre kapıcı maaşları farklı bir kritere göre belirleniyor. Bunun nedeni ise kapıcıların maaşlarının Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf tutulması. Tabii kapıcı maaşı, net asgari ücrete denk gelmese de, yıllara göre belirlenen asgari ücret oranları dikkate alınarak hesaplanıyor.

Bu bağlamda öncelikle 2015 yılı asgari ücret oranlarını belirtmekte fayda var. 2015’te ilk altı ay 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında brüt asgari ücret 1201,50 lira, ikinci altı ay 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ise brüt 1.273,50 lira olarak belirlenmiş durumda.

Asgari ücrete göre hesaplanan 2015 yılı kapıcı maaşları ise şöyle…

1 Ocak 2015 ile 30 Haziran 2015 arasındaki ilk altı ayda;

ASGARİ ÜCRET 1.201,50              

SGK PRİMİ % 14               168,21  

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 12,02    

KESİNTİLER TOPLAMI    180,23  

NET ASGARİ ÜCRET        1.021,27

1 Temmuz 2015 ile 31 Aralık 2015 arasındaki ikinci altı ayda ise;

ASGARİ ÜCRET 1.273,50              

SGK PRİMİ % 14               178,29  

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 12,74    

KESİNTİLER TOPLAMI    191,03  

NET ASGARİ ÜCRET        1.082,47 olur.

Kapıcıların görevleri nelerdir?

Kapıcı maaşı konusunu açıklamışken, kapıcıların görevlerine de değinmek gerekir;

*Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

*Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

*Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

*Binanın dış merpenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak,temiz tutmak,

*Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

*Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

*Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,

*Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.