Karabük Belediyesi'nden satılık işyeri

Karabük Belediyesi 100. Yıl Yaşam Kompleksi'nde bulunan 59 işyerini 33 milyon TL bedelle satışa çıkarıyor

Karabük Belediyesi'nden satılık işyeri

Karabük Belediyesi 100. Yıl Yaşam Kompleksi'nde bulunan 59 işyerini 33 milyon TL bedelle satışa çıkarıyor. 1262 ada 1 parsel ve 1059 ada 2 parsel üzerinde yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerinde yer alan kompleksin pazar yeri hariç dükkanları ihaleyle satılacak.

Satışı yapılacak dükkanların 40 tanesi A blok, 19 tanesi B blokta konumlanıyor. Zemin kat, 1. kat ve 2. katta bulunan dükkanların büyüklükleri ise 50 metrekare ile 196 metrekare arasında değişiyor. 

İhale 8 Eylül'de gerçekleşecek

İşyeri ihaleleri 8 Eylül 2016 Perşembe günü saat 15:00'da gerçekleşecek. Satılık işyeri ihalesi Karabük Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak. 

Satılık işyeri ihalesine katılacak olanların

1) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.
3) Şartname alındığına dair belge
4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti
5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi
6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2016 yılında alınmış olacak
7) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi