Kentsel Dönüşüm kredisi

Kentsel Dönüşüm ile birlikte yapıların çehresi değişmekte olup, projeler dahilinde deprem için önlem de alınıyor

Kentsel Dönüşüm kredisi

Kentsel Dönüşüm; 1999 depreminden sonra yoğunlaşarak depremde risk teşkil eden bölgeler ve yapılar üzerinde uygulanan bir uygulamadır. Toplumun sosyo-ekonomik durumunu da göze alarak yapılar yapmayı hedefler.

Kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırmayı amaçlayan Kentsel Dönüşüm, deprem riskine karşı savunmasız olan binaları ya yerinde ya da yıkarak onarır. Ayrıca miadı dolmuş yapıları da yıkarak yerine yeni ve depreme dayanıklı uygun yapılar inşa eder. Bunun dışında da daha çok yeşil alan yaratır.

16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı Afet Riski Atındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında çalışmalar yapılır. Bu kanunun amacı da; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Adım adım Kentsel Dönüşüm!
1. Belediye imar müdürlüğü, tapu müdürlüğüne başvurarak, arşivden binaya ait mevcut projeler temin edilir.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilen kuruluşa tapu ile deprem risk raporu almak için başvuruda bulunulur.
3. Kuruluş bina için deprem risk raporu hazırlar.
4. Deprem Risk Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm müdürlüğüne en geç iki gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
5. Eski binanın yıkılması ve yeni binanın yapımı için bakanlık kentsel dönüşüm kredisinden faydanabilinir.
6. Binanın 60 gün içerisinde yenilenmesi gerektiğinde ortak malikler bir protokol imzalar ve bu protokol Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm müdürlüğüne bir dilekçe ile sunulur.
7. Binanın yıkımı ve yapımı esnasında maddi durumu yeterli olmayan kat malikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile kira yardımında bulunulur.
8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik lisansı sahip müteahhit şirketler ile anlaşılır ve inşaat yaptırılır.
9. Yapılan bina sonrasında bağlı bulunan belediyeden tapular alınır.

Kentsel Dönüşüm projeleri ve Kentsel Dönüşüm ile ilgili tüm merak edilen soruların cevabına www.emlakwebtv.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kentsel Dönüşüm kira yardımı, Kentsel Dönüşüm projeleri, Kentsel Dönüşüm Kanunu detayları, nerelerde Kentsel Dönüşüm yapılacaksa tüm detaylı bilgileri haberlerimizden bulabilirsiniz.