Kentsel dönüşümde itiraz hakkı

Kentsel dönüşüm kapsamında bir yapının riskli bulunursa, hak sahiplerinin bu duuma itiraz etme hakkı bulunuyor. Peki kentsel dönüşümde itiraz hakkı nasıl gerçekleşiyor?

Kentsel dönüşümde itiraz hakkı

Kentsel dönüşüm kapsamında bir yapının riskli tespit edilmesinden sonra hak sahiplerinin bu tespite itiraz etme hakkı bulunuyor. Tabii bu itirazın 15 gün içerisinde ilgili kuruma yapılması şart. Peki kentsel dönüşümde itiraz hakkı nasıl gerçekleşiyor?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere riskli bulunan yapının sahipleri, bu tespite 15 gün içerisinde itiraz edebiliyorlar. Hak sahiplerinin veya sahibinin yaptığı bu itirazlar, görevli kişiler tarafından değerlendirilerek, karara bağlanıyor. Bu görev için Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişi seçiliyor. Bu şekilde oluşturulan teknik heyet, yapının riskli olup olmadığına dair kararı veriyor.  

Kentsel dönüşümde bir kişi itiraz ederse ne olur?

Eğer çoğunluk sağlanamazsa, yani yapının yıkımı akabinde malikler hisseleri oranında en az üçte iki (2/3) çoğunlukla anlaşamazlarsa ne olur?

Bu durumda da karara katılmayan malikler bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarını, Bakanlıkça tespit ettirilen rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satarlar. Eğer paydaşlara satış gerçekleşmezse, payların rayiç bedelleri Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir.