Kentsel dönüşümde ötelenen sorun: Arsa payları

EVA Gayrimenkul Değerleme Kentsel Dönüşüm Departmanı Müdürü Levent Üzümcüoğlu, kentsel dönüşümde hak sahiplerinin kayba uğramaması için arsa payları konusunda bilinçli davranması gerektiğini söyledi

Kentsel dönüşümde ötelenen sorun: Arsa payları

"Kentsel dönüşümde hak kayıplarının önlenmesi için "arsa yapı" konusunda kesin bilgiye sahip olmak gerektiğini söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Kentsel Dönüşüm Departmanı Müdürü Levent Üzümcüoğlu,  

"Hak kaybına uğramamak için gerek yeni konut ya da işyeri sahibi olmak isteyenler, gerekse mevcut binası yenilenme sürecine girmiş olan taşınmaz sahipleri, arsa payları konusunda bilinçli davranmalı, komşularının ve kendilerinin paylarını karşılaştırarak herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarına emin olduktan sonra mülk edinmeli..." ifadelerini kullandı. 

Arsa payı nedir?
Arsa payı ya da aynı arsa üzerindeki ortaklığın, bağımsız bölüm maliklerinin arsa payları ifade edildiğini ve Anayasanın 35'inci maddesinde yer alan mülkiyet hakkı kapsamında ele alındığını belirten Üzümcüoğlu, bu kavramın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde de ayrıca önem taşıdığını söyledi.

Arsa payı belirlemede yeni kriter
Üzümcüoğlu kanun kapsamında eski yapının yıkılıp yeniden yapılması sırasında bağımsız bölüm sahiplerinin, hisse oranında üçte iki çoğunlukla karar verebildiğini de belirterek, arsa payının adil ve doğru biçimde hesaplanması gerektiğini vurguladı. Üzümcüoğlu, 15 Şubat 2005 tarihli değişiklikle arsa paylarının tespitinin artık mülkiyet sahiplerinin kişisel beyanına göre belirlenmediğini vurgulayarak:

 

Kentsel dönüşümde ötelenen sorun: Arsa payları

 

"Bu tarihten itibaren, proje müellifi olan uzmanlaşmış mimar veya mühendislerin teknik bilgilerine göre ve bağımsız bölümlerin konumları, büyüklükleri ve şerefiye kriterleri esas alınarak hesaplanan değerleriyle orantılı olarak, projesinde tahsis edilen arsa paylarının açıkça gösterilmesi suretiyle bahsettiğimiz hak kayıplarının önlenmesine çalışılıyor" dedi

Sorun çözümlenemiyor, öteleniyor
Kentsel dönüşüm sürecinde bireysel itirazlar ve hukuki süreçle birlikte çok sayıda dava yoğunluğuna tanık olunduğu, bazı binaların dava devam ederken yıkıldığını ve bu durumda d a arsa payı durumunun ortada kaldığı bilgisini de veren Üzümcüoğlu, sorunun çözümlenemeden gelecek nesillere aktarıldığını belirtti. Üzümcüoğlu yaşanan gelişmelerin arsa payı kavramının önemini ortaya koyduğunu da vurgulayarak sorunların çözümünde arsa payı bilgisinin önemli bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi