Kentsel Dönüşümde

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, "kentsel dönüşümde" riskli yapıların birleştirilmesi(tevhid) hususunda ciddi bir bilgi kirliliği bulunduğunu açıkladı

Kentsel Dönüşümde

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, "kentsel dönüşümde" riskli yapıların birleştirilmesi(tevhid) hususundaki bilgi kirliliğine dikkat çekti. Kiraz "dönüşüm sürecindeki" tevhid problemleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Kentsel dönüşümde "yapıların birleştirilmesi nedir?''

"Bir parsel içerisinde birden fazla yapı var ise ve riskli olarak tespit edilen yapının risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe re’sen yapılır veya yaptırılır."

Riskli ilan edilen parselin diğer parselle birleştirilmesi için ne gerekiyor?

"Bir parsel içerisinde riskli yapı var ve buradaki yapı veya yapılar riskli ilan edilmiş yine bitişiğindeki bir başka parseldeki yapı veya yapılarda riskli yapı ilan edilmişse  bu parsellerin tevhid edilebilmesi için her iki parseldeki arsa payı çoğunluğunun 2/3’ü ile tevhid kararı alınabilecektir. Yani bu durumda iki parselin birleştirilmesi işlemi için kamuoyunda yanlış bilindiği şekli ile  oybirliği şart değildir. 2/3 arsa payı çoğunluğu tevhid (birleştirme) kararını alacak birleştirme yapılarak arsa tek parsel haline getirilecek sonrasında ise birleşen parselin 2/3’ü müteahhite, projeye ve yapım şekline yine 2/3 arsa payı çoğunluğu ile karar verecektir. "

Riskli yapı ile riskli olmayan yapı birleşimi için ne gerekiyor?

"Riskli yapı ilan edilen bir parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid (birleştirilmek) edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için, riskli yapı içerisindeki parselin 2/3 arsa payı çoğunluğu ile boş parsellerdeki bütün maliklerin ise oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecektir. "