Kira artış davası ne zaman açılır?

Kira tespit davalarının zamanlaması oldukça önemlidir. Peki kira artış davası ne zaman açılır?

Kira artış davası ne zaman açılır?

Kira tespit davalarında zamanlama oldukça büyük önem arz ediyor. Kira tespit davaları hususunda ilk olarak yapılması gerekenin ise kiracı ile kiralayan arasında yapılan sözleşmenin incelenmesi olduğunu söylememiz gerekir. Peki kira artış davası ne zaman açılır, en uygun zamanı nasıl belirleyeceksiniz?

Kiracı ile kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesinin incelenmesinin ardından sözleşmenin biteceği tarihten en az 15 gün önce kiracıya ihtar gönderilmesi veya dava dilekçesinin tebliğ edilmiş olması gerekir.

Kira artış oranı belirlenmemişse…

Tabii her kira sözleşmesinde kira artış oranları belirlenmiyor. Eğer sizin sözleşmenizde kira artış oranı belirlenmişse, kiracınıza yapılacak ihtara da ihtiyaç duyulmaz. Kira sözleşmesi bitene kadarki tüm dönemlerde dava açmakta bir sakınca olmaz. 

Yeni Borçlar Kanunu ne diyor?

Yeni kanunun 345.maddesinin 2. fıkrasında ise, dava açılmak suretiyle mahkeme tarafından belirlenecek kira bedelinin, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olabilmesi için, davanın yeni kira döneminin başlangıcından en geç 30 gün önceki bir tarihte açılması gerekmekte.

Söz konusu kanun maddesini aşağıda görebilirsiniz;

“MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.”