Kira artış davası ne zaman açılır?

Ev sahibi ile kiracı arasında kira artışı hususunda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu durumda zammın belirlenmesi için hakim kararına başvurmak kaçınılmaz oluyor. Peki kira artış davası ne zaman açılır?

Kira artış davası ne zaman açılır?

Mal sahibi ile kiracı arasında kiraya ne kadarlık bir zam yapılacağı hususunda anlaşmazlıklar olabiliyor. Bu anlaşmazlıklar taraflar arasında bir çözüme bağlanamıyorsa, mahkeme kapısını çalmak kaçınılmaz oluyor. İşte kira artış davaları da bu noktada devreye giriyor. Peki bir kira artış davası ne zaman açılır?

Ev sahipleri kanunla belirtilen oranlarda zam yapabiliyor. Nitekim 2012’de yürürlüğe giren Borçlanma Kanunu’na göre ev kiralarına getirilecek zam, enflasyon rakamlarına bağlanmış durumda. Yani enflasyon ne kadar yükselirse kiralara da o kadarlık bir zam yapılması mecburi. Bunun altında ya da üstünde bir zam belirlemek kanunen yasak. Tabii her durumda mal sahibi ile kiracının anlaşması mümkün olamayabiliyor. Bu gibi bir durumda yapılacak şey ise mahkemeye başvurmak oluyor.

Kira artış davasını kim açar?

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir ve bu dava Sulh Hukuk Mahkemelerinde kiracı ya da mal sahibi tarafından açılabiliyor. Fakat kira artış davası, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.