Kira kontratı yenilenmesi

Kira kontratı yenilenmesi için belli bir süre var mı? Kira kontratı uzatma nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Kira kontratı yenilenmesi

Mal sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira kontratı yenilenmesi için belirlenmiş bir süre var mı? Kira kontratı uzatma nasıl yapılıyor? Tüm bu soruların yanıtını sizler için verdik.

Süresiz kira kontratı nedir?

Tarafların hukuksal haklarını garanti altına alan kira kontratı, genellikle belli bir süre için yapılıyor. Örneğin gayrimenkul kiralamalarında genellikle 1 yıllık sözleşmeler imzalanıyor ve bu süre sözleşmede açık bir şekilde belirtiliyor. Tabii süresi belirtilmeyen kira kontratları da yapılmıyor değil. İşte süresi belirtilmeyen kontratlara, süresiz kira kontratı adı veriliyor.

Kira kontratı yenilenmesi ile ilgili bilgiler Borçlar Kanunu’nun 300. Maddesi’nde yer almakta. İşte o bilgiler:

 “*Kira kontratı, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.

*Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira kontratı belirli sürelidir; diğer kira kontratı belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.”

Kira kontratı uzatma

Süresi belirtilmiş kira kontratlarının süre bitiminde yenilenmesi gerekmemekte. Ancak kira kontratı yenileme süresi belli olmayan ya da kira kontratı yenileme süresi dolayısıyla feshedilmeyen kira kontratı kendiliğinden süresiz olarak yenilenmiş sayılıyor.