Kiracıya Ihtarname Örneği

Kiracıya Ihtarname Örneğinde ihtar eden, vekilleri, karşı taraf ve konu detayları yer alır

Kiracıya Ihtarname Örneği

Kiracıya Ihtarname Örneğini haberimiz devamında bulabilirsiniz. Ama durun, hemen o fareyi elinizden bırakın ve haberimizi sakin bir şekilde okuyun. Oldukça aydınlanacaksınız.

İhtarname nedir?
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesine göre; her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.

Kiracıya ihtarname neden gönderilir?
Kirasını ödemeyen kiracılara ihtarname gönderilir. Bu bir nevi mülk sahibinin haklarını korumak için yapılmaktadır.

Kiracıya İhtarname ne zaman çekilir?
Kirasını ödemeyen kiracıya ihtarname en az 1 ay öncesinden gönderiliyor.

Kiracıya Ihtarname Örneği
İHTAR EDEN           :....... 

VEKİLLERİ            :.......

KARŞI TARAF          :.......

KONU                 : 

.......  kira  bedeli ....... sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR          :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ....... tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ....... kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2-Her ayın 1 ile 5 arasında Bankaya yatırmanız gereken ....... .......  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 

 

3-....... ....... kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

İSTEM SONUCU         :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ....... ....... kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.           

İHTAR EDEN VEKİLİ

.......

SAYIN NOTER   : 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim. 

İHTAR EDEN VEKİLİ

.......