Kiralık ev satılırsa kiracı ne yapacak?

‘Kiralık ev satılırsa kiracı ne yapacak’ sorusunun yanıtını Borçlar Kanunu’nun ışığında verdik.

Kiralık ev satılırsa kiracı ne yapacak?

Kiracıların büyük korkusudur, ikamet ettikleri evin satılması. Nitekim içinde kiracısı olan bir gayrimenkul, sahibi tarafından satılabilir. Peki bu durumda yapılacakları Borçlar Kanunu nasıl açıklıyor? Kiralık ev satılırsa kiracı ne yapacak?

Öncelikle kiracı olunan bir gayrimenkulün sahibi tarafından satılmasında bir engel olmadığını söyleyelim. Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu’na göre, yeni ev sahibi evin tahliyesini de talep edebilir. Bu noktada önemli olan ise, yeni ev sahibinin eve ihtiyacı olduğunu kanıtlamasının gerekliliği.  Bu nedenle yeni ev sahibinin aynı belediye sınırları içinde bir başka meskeninin olmaması şart. Ayrıca, ev sahibi sözleşme süresi bitmeden 1 ay önce ihtarname çekmezse kira kontrat yenilenmiş sayılır.

Dava açabilir

Evin satılması halinde sözleşmenin yeni tarafı, evi satın alan maliki olduğu için yeni malik, bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebiliyor.

Söz konusu durum hakkında kanunun 351. Maddesi şöyle;

“MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.”