Kocaman bir ada yok oldu ve bir tek o ev kaldı

Dört tarafı okyanus sularıyla çevrili bir ev düşünün. Orada yaşamak ne güzel olurdu değil mi? Ama bu evde yaşamak biraz tehlikeli... İşte Holland Island'ın son evi...

Kocaman bir ada yok oldu ve bir tek o ev kaldı


Kendine has mimari anlayışın hüküm sürdüğü Victoria Dönemi'nden izler taşıyan ev, bir süre öncesine kadar Holland Island içinde bulunuyordu. 

1600'lü yıllarda kıtalararası seyahat yapıp, kendine uygun bulduğu yeri işgal ederek oralara yerleşenleri duymayan yoktur. Bu eve ev sahipliği yapan Holland Island'ın hikayesi de orada başlıyor. O yıllarda adaya gelip yerleşen Daniel Holland'ın soyadını alan ada, aradan geçen iki yüzyıl boyunca kolonistler tarafından kullanıldı. 1850'lerden itibaren Chesapeake Körfezi'ndeki adaları satın almaya başlayan ve balıkçılıkla uğraşanlar, 1890 yılında geniş kitlelere dönüştüler. 1910 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 360 sakinin ikamet ettiği ada giderek popülerleşti. Böylece adada ev, dükkan, postane, kilise ve okul gibi pek çok yapı oluşturuldu. Bu ilginç ev de 1888 yılında inşa edildi. 

 

Kocaman bir ada yok oldu ve bir tek o ev kaldı

 

O yıllarda gözden kaçırılan bir nokta vardı. Chesapeake Körfezi, inşaat anlamında sağlamlık teşkil eden bir alan olmaktan oldukça uzaktı. Bu durum adayı kıyı erozyonuna ve şiddetli dalgalara açık hale getiriyordu. 1914 yılında adanın büyük bir kısmı erozyonlar nedeniyle kaybedilmeye başlandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sonuçsuz kaldı. 1922 yılına kadar gerçekleşen olaylar sonucunda bazı yapılar kapatıldı. Kendi haline terk edilmiş olan Holland Island, yıllar süren yalnızlığın ardından, yine bir adada büyümüş olan Stephen White tarafından, 1995 yılında 70 bin dolara satın alındı. O yıllarda Holland Island Koruma Vakfı'nın da kurucusu olan White, adayı korumak için ağaçtan dalgakıranlar yaptırdı ama şiddetli dalgalar bu dalgakıranları da yuttu. 

 

Kocaman bir ada yok oldu ve bir tek o ev kaldı

 

White ve eşi, kıyı şeridine konmak için 23 ton kaya taşıdılar ancak bu da işe yaramadı. Kiraladıkları iş makinesiyle kıyı şeridini yeniden şekillendirip setler yapmak istediker, dalgalara karşı koyamadılar. Stephen White yaşadığı evin sular altında kalmasını engellemek için her yolu denese de kaçınılmaz son yaklaşıyordu. 1915 yılından 2000'lerin başına kadar, 160 dönümden 80 dönüme düşen adadaki ağaçlarda, 600'ün üzerinde balıkçıl kuşun yuvarı vardı. 2003 yılındaki Isabel Kasırgası'ndan sonra adadaki ağaçların yarısından fazlası tahrip oldu ve adanın son sakinleri olan kuşlar öldüler. 

 

Kocaman bir ada yok oldu ve bir tek o ev kaldı

 

Bu süreçte sağlığını kaybetmeye başlayan ve 2010 yılında kendisine hemolitik anemi teşhisi konan White, adayı Concorde Vakfı'na sattı. Vakfın görevlendirdiği fotoğrafçı tarafından çekilen kareler, hem Holland Island'ın hem de adadaki tek evin ölümsüzleşmesini sağladı. 

 

Kocaman bir ada yok oldu ve bir tek o ev kaldı