Konut kredisini erken ödeme cezasında değişikliğe gidildi!

Konut kredisini erken ödeme cezasını da kapsayan yeni yönetmelik 28 Kasım’da yürürlüğe girecek. Peki yönetmeliğe göre borcunu erken ödeyenler ceza alacak mı?

Konut kredisini erken ödeme cezasında değişikliğe gidildi!

Kullandıkları konut kredisini erken ödemek isteyenlerin merak konusu da, erken ödeme cezası verip vermeyecekleri. Hemen belirtelim konut kredisini erken ödeme cezasını da içine alan yeni bir yönetmelik geliyor. 28 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, konut kredisi kullanan kişiler, bankaya borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecekler. Erken ödeme hallerinde banka ise erken ödenen miktara göre ilgili maddede belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

Yeni yönetmelikte yer alan kararlar şöyle:

“Tüketicinin erken ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden, sabit faizli konut finansmanı sözleşmelerinde akdi faiz oranı ile, değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde cari faiz oranı ile, sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı konut finansmanı sözleşmelerinde ise erken ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil ediliyor.

Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülür. Bu durumda, kredi tipine göre değişiklik gösteren faiz oranı üzerinden, kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur.

Ancak tüketicinin talep etmesi halinde taksit sayısı değişmeyecek şekilde erken ödemesi yapılan taksit sayısına göre ödemesiz dönem belirlenebilir veya tüketicinin yazılı talebi ve tarafların mutabakatı ile mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve ödeme tarihleri de belirlenebilir. Bu fıkrada yer alan tüketicinin taleplerine ilişkin ispat yükü konut finansmanı kuruluşuna aittir.”